Esports col·lectius

La possessió de pilota com a protagonista del joc

Principals
Reptes

ACTIVITATS EXPLORATÒRIES

"Pràctica sobre les habilitats esportives a partir d’activitats exploratòries del mateix jugador o sistema-equip."

SUPORT A ENTRENADORS

Suport a l’entrenador per assumir noves quotes d’intervenció pedagògica.

ACOMPANYAMENT METODOLÒGIC

Contribució de noves formes d’acompanyament metodològic al jugador basades en l’aprenentatge implícit.

NOVES FORMES D’INTERPRETAR EL NOSTRE JOC

Desenvolupament de noves formes d’interpretació i posada en pràctica de la nostra proposta de joc creatiu, proactiu i associatiu.

ESTRUCTURES INNOVADORES D’ORGANITZACIÓ COL·LECTIVA

Implementació d’estructures innovadores d’organització col·lectiva a partir de les alternatives fonamentals de cada una de les seccions esportives del Club.

SOLUCIONS HOLÍSTIQUES PER A LA CONTINUÏTAT DEL JOC

Interpretació del joc de situació d’una manera transversal i holística per proposar solucions per a la continuïtat del joc.

Esports col·lectius

BUSQUEM POTENCIAR L’AUTOORGANITZACIÓ I L’AUTONOMIA DELS JUGADORS A PARTIR DEL TREBALL CREATIU I DIFERENCIAL.

Els esports col·lectius es caracteritzen per desenvolupar-se en entorns canviants, per la qual cosa els esportistes han d’adaptar les seves accions motrius, relacions i interaccions de manera no lineal. Potenciar les situacions d’autoorganització i facilitar l’autonomia dels nostres jugadors seran els objectius que caldrà aconseguir a partir del treball creatiu i diferencial.


En totes les seccions d’esport d’equip que representa el nostre Club, la pilota és la generadora de situacions de desequilibri continu, buscant sempre portar la iniciativa i condicionar l’oponent a través de la nostra forma d’interpretació col·lectiva.