Certificat en Entrenament de la Força: de la Rehabilitació al Rendiment

€ 625 7 pagaments mensuals de 89.29 €

Més informació

€ 625

7 pagaments mensuals de 89.29 €

inicia

Jul 25, 2024

Nivell: Avançat
Modalitat: Online
Durada: 4 mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

Aquest certificat es dirigeix als professionals de les ciències de l’esport i la salut que vulguin aprofundir en el coneixement de l’entrenament de la força. Aquest coneixement es basa en dues fonts de recursos: les publicacions científiques i l’experiència professional dels docents.

Al curs “Bases neuromusculars de l’entrenament de la força” vam començar amb un tractament de la informació referent a la fisiologia neuromuscular i la relació amb el desenvolupament de la força i la potència muscular a l’esport. Aquest coneixement bàsic, relacionat contínuament amb l’entrenament de la força, permetrà fer una anàlisi qualitativa prèvia de les necessitats d’una programació i de l’elecció i el disseny de tasques.

Durant l’aprenentatge, ens endinsarem en l’aplicació professional de l’entrenament de la força en l’activitat dels dos grans perfils professionals exposats: el preparador de força (strength and conditioning coach) i el readaptador postlesió (return-to-play coach). En tots dos casos, els dos cursos centrals del certificat desenvolupen un índex de continguts que aporta el coneixement fonamental i actualitzat d’aquests dos perfils, amb la força com a contingut troncal. De manera sintetitzada, s’exposen els punts fonamentals del desenvolupament d’ambdós perfils, i s’incideix en la metodologia de treball en cada un.

Finalment, al curs “Tecnologia i entrenament de la força i la potència muscular” d’aquesta formació, es plantegen les últimes tendències de l’entrenament de la força, algunes encara emergents, i es fa una anàlisi del futur immediat en el desenvolupament d’aquesta qualitat tan important del rendiment esportiu i la rehabilitació de lesions.

DOCENTS EXPERTS

Professors:

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

MÒDUL 1: Característiques de l’aparell locomotor
Unitat 1: El moviment des del sistema nerviós central
Unitat 2: Funcionalitat del múscul esquelètic

MÒDUL 2: Les accions musculars i la relació amb l’esport
Unitat 1: Tipus d’accions musculars
Unitat 2: Interrelació de les accions musculars en el moviment i el manteniment de la posició

MÒDUL 3: Canvis multisistèmics en el desentrenament i la immobilització
Unitat 1: Desentrenament en relació amb el múscul esquelètic
Unitat 2: La hipertròfia muscular

MÒDUL 4: La valoració de les propietats musculars relacionades amb l’esport
Unitat 1: L’electromiografia de superfície
Unitat 2: La tensiomiografia.

MÒDUL 1: Contextualització: com adaptem l’entrenament de força als esports d’equip?
Unitat 1: La qualitat de força i la relació amb els requeriments coordinatius i cognitius dels esports d’equip
Unitat 2: La progressió en la dificultat del treball de força en relació amb l’especificitat de l’esport

MÒDUL 2: Metodologia del treball de força en l’esport de situació
Unitat 1: L’entrenament de força i la necessitat de treballar amb sobrecàrrega
Unitat 2: Integració del treball de força amb la resta de capacitats

MÒDUL 3: Integració del treball de força en la planificació i programació dels esports de situació
Unitat 1: La força en l’entrenament integrat d’una programació de tipus lliga regular de llarga durada. Exemplificació basada en el futbol
Unitat 2: La força en l’entrenament integrat d’una programació de tipus blocs de preparació-competició. Exemplificació basada en el tennis

MÒDUL 4: La força en el disseny de tasques específiques a l’esport. Exemplificació al futbol
Unitat 1: Els small-sided games (SSG): característiques del disseny i relació amb el desenvolupament de les habilitats esportives.
Unitat 2: Els SSG: relació amb el treball de força.

MÒDUL 1: Estudi de la lesió a l’esport: els mecanismes lesius i els factors de risc de lesió relacionats
Unitat 1: Biomecànica lesiva i implicació de la força en la recuperació de les habilitats esportives
Unitat 2: Factors de risc relacionats amb la manca de força

MÒDUL 2: Les lesions esportives i la relació amb la qualitat de força
Unitat 1: Les lesions de les estructures musculars i tendinoses
Unitat 2: Les lesions articulars

MÒDUL 3: Manifestacions de la força i la potència muscular en el procés de readaptació postlesió
Unitat 1: La força i les seves diferents manifestacions segons càrrega externa i velocitat d’execució
Unitat 2: Programació del treball de força en les lesions esportives

MÒDUL 4: Nous paradigmes en l’entrenament de la força: musculació amb restricció del flux sanguini
Unitat 1: Bases de la musculació tradicional vs. musculació amb restricció del flux sanguini o blood flow restriction (BFR)
Unitat 2: Programació de l’entrenament amb restricció del flux sanguini: variables clau per a la prescripció òptima

MÒDUL 1: Tecnologia, equipament i entrenament de la força de caràcter general
Unitat 1: Equipaments per al treball d’orientació general en relació amb l’especificitat de l’esport
Unitat 2: Altres equipaments relacionats amb les càrregues d’orientació general

MÒDUL 2: Tecnologia, equipament i entrenament de la força de caràcter específic en relació amb l’esport
Unitat 1: Equipaments per al treball d’orientació dirigida i específica en relació amb les habilitats específiques de l’esport
Unitat 2: La tecnologia GPS i la relació amb la valoració i el control de la força en l’entrenament i la competició

MÒDUL 3: La tecnologia en la valoració de la força i la potència muscular
Unitat 1: Utilització d’encoders lineals i rotatoris per a la valoració de la força i la potència muscular
Unitat 2: Sistemes integrats en la valoració muscular

MÒDUL 4: Tecnologia interactiva i entrenament de la força
Unitat 1: Ludificació en l’esport
Unitat 2: Metodologies interactives relacionades amb la ludificació

Aprende a

 • Millorar l’anàlisi crítica en realitzar un programa d’entrenament en les diferents funcions professionals relacionades amb les ciències de l’esport i la salut.
 • Millorar el rendiment esportiu i la prevenció de lesions a partir del coneixement profund de la metodologia en els programes d’entrenament de la força i la potència muscular.
 • Aplicar la metodologia adequada en el disseny del procés de readaptació postlesió en les afeccions en què el desenvolupament de la força tingui un gran protagonisme.
 • Conèixer, de manera transversal, les metodologies emergents en l’entrenament de la força per poder aprofundir des d’una base científica contrastada.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

7 pagaments mensuals de 89.29 €

€ 625

culo