Certificat en Gestió de la Càrrega del Treball en Futbol

€ 625 4 pagaments mensuals de € 156,25

Més informació

€ 625

4 pagaments mensuals de € 156,25

inicia

Ago 10, 2024

Nivell: Avançat
Modalitat: Online
Durada: 4 Mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

En l’àmbit esportiu, la proliferació de noves tecnologies va donar lloc a formes més eficients, accessibles i il·limitades d’aprendre, analitzar i entrenar. Aquests avenços, sumats a una participació més alta de les ciències en l’esport han permès, entre altres coses, que el control de la càrrega en l’entrenament sigui més específic i rigorós. Això obliga als professionals i atletes a capacitar-se de manera contínua i a incorporar aquestes eines per millorar i potenciar els seus resultats.

El Certificat en Gestió de la Càrrega del Treball en Futbol és un programa introductori i integral dirigit a persones relacionades amb les ciències de l’esport que volen incrementar l’acompliment esportiu o personal dels seus atletes. Sota el guiatge de David Casamichana, coneixeràs els mitjans més actuals de control de la càrrega d’entrenament i competència, avaluant-ne l’aplicabilitat a les diferents situacions. També podràs reconèixer la importància de la valoració de les càrregues d’entrenament, tant interna com externa, així com els diferents mitjans tecnològics necessaris per a aquest fi.

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

MÒDUL 1: Introducció al monitoratge de la càrrega d’entrenament
MÒDUL 2: El cicle de planificar-intervenir-avaluar en el procés d’entrenament
MÒDUL 3: Eines de monitoratge de càrrega interna i les seves variables
MÒDUL 4: Eines de monitoratge de càrrega externa i les seves variables

MÒDUL 1: Relació entre variables de càrrega entre si, i amb variables de càrrega externa
MÒDUL 2: Relació entre variables de càrrega externa
MÒDUL 3: Integració de mesures. Índex d’eficiència
MÒDUL 4: Elecció de variables

MÒDUL 1: Anàlisi de la tasca d’entrenament
MÒDUL 2: Anàlisi de la sessió d’entrenament
MÒDUL 3: Anàlisi del microcicle d’entrenament
MÒDUL 4: Anàlisi del mesocicle i de fases temporals àmplies d’entrenament

MÒDUL 1: Canvis setmanals
MÒDUL 2: Ràtio de càrrega aguda crònica : concepte i procediment de càlcul
MÒDUL 3: Ràtio de càrrega aguda crònica: aplicacions i limitacions
MÒDUL 4: Moderadors i mediadors de la càrrega d’entrenament

Aprende a

 • Gestionar les diferents eines i variables del monitoratge de l’entrenament.
 • Seleccionar les variables adequades en funció dels diferents objectius que es tinguin dins del control de càrrega d’entrenament i competència.
 • Utilitzar les dades abocades pel control de la càrrega per avaluar i gestionar el procés.
 • Detectar i utilitzar de manera adequada els indicadors més rellevants de la càrrega d’entrenament.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

4 pagaments mensuals de € 156,25

€ 625

culo