BIHUB PATH

Certificat en Patrocini i Màrqueting Esportiu Avançat: el Patrocini com a motor de creixement

€ 625

4 mensualitats de 156,25 €

Més informació
inicia
01/01/1970
Durada
4 mesos
Nivell
Introductori
Dedicació
6/8 hores setmanals
MODALITAT
Online
Impartit en
English

DOCENTS EXPERTS

Profesor
Ricardo Fort
Mentor UEFA Director de The Fan Experience Company.
Profesor

CERTIFICAT

Barça Innovation Hub - Universitas

El patrocini s’ha convertit en una de les eines més comuna per connectar les marques amb els seus consumidors i clients, aconseguint d’aquesta manera accelerar el creixement del negoci. Actualment s’utilitza àmpliament en tots els sectors de l’economia, de marques a marques B2B, en organitzacions amb llarga trajectòria o en startups arreu del món.
Quan s’implementa de manera correcta, es pot convertir en una de les eines més poderoses per impulsar el creixement en qualsevol tipus d’empresa. De totes maneres, tot i la seva omnipresència, el patrocini no és utilitzat amb tot el seu potencial per la gran majoria de grans patrocinadors. No és estrany que es signin contractes milionaris sense tenir una idea clara de les necessitats del negoci, sense una avaluació apropiada de les alternatives que existeixen en el mercat, i sense la delimitació dels drets necessaris per a crear un treball de valor. Les marques usualment també perden l’oportunitat d’aprendre de les seves inversions perquè no consideren dur a terme revisions després dels esdeveniments ni avaluar el ROI.

Aquest certificat inclou a totes les àrees esmentades anteriorment de manera simple i clara perquè puguis obtenir el màxim de qualsevol patrocini. Professionals que treballen amb patrocinadors, titulars de drets i agències aprendran el que necessiten per comprar millor, ser més efectius en les vendes i en la gestió de programes de patrocini.

Cursos que comprenen

Tema 1: Passion Points - Les coses importants en la vida
Tema 2: Passion Connectors: Com els aficionats consumeixen les seves passions?
Tema 3: Diferents tipus d'actiu - Actius pagats, compartits i propis
Tema 4: El No-Patrocinador: màrqueting d'emboscada

Tema 1: Comprar Visibilitat - Consciència de marca i el rol dels mitjans de comunicació
Tema 2: Accés a Contingut - Aconseguir millors experiències virtuals i en viu per als aficionats
Tema 3: Crear Amor per la Marca - Conquistar cors amb la publicitat i el canvi social
Tema 4: Accelerar els resultats a curt termini a través de promocions i activació comercial

Tema 1: Millors Acords - Patrocinadors que creïn valor per als clients
Tema 2: Treball d'Equip & Comunitat – Treballadors orgullosos i veïns feliços
Tema 3: Governs & ONGs - La difícil conversa sobre regulacions, sustentabilitat i impostos
Tema 4: El poder de Persuasió del Patrocini - Utilitzar el patrocini per tenir influència a tot el món

Tema 1: Avaluació del Precontracte - ROI estimat d'un patrocini
Tema 2: Gestió del Risc - La necessitat d'una verificació adequada d'antecedents
Tema 3: Fase Contractual - Drets, obligacions, principis morals i de força major
Tema 4: Revisió post Esdeveniment - Avaluació i la difícil tasca d'acabar un patrocini

Aprèn a

Comprendre de manera general com utilitzar el patrocini per impulsar el creixement del negoci.

Entendre de quina manera els aficionats consumeixen l'esport i els patrocinadors.

Incrementar el coneixement de les aplicacions de patrocini en màrqueting.

Diferenciar les aplicacions de patrocini més enllà del màrqueting.

Desenvolupar habilitats per aprendre de quina manera avaluar els patrocinadors.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

  • Garanteix la transparència del procés de certificació
  • Valida la identitat del titular del certificat
  • Certifica l'adquisició de competències i habilitats específiques

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

Actividades y consignas con feedback personalizado

ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge