Política de Privadesa

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  Les seves dades personals seran tractades pel FC Barcelona, amb domicili a l’avinguda d'Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298.

 2. FINALITATS I BASE DE LEGITIMACIÓ

  Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la informació que sol·liciteu a través del xat.

  La base legitimadora del tractament és el vostre consentiment.

 3. COMUNICACIÓ DE DADES

  Les vostres dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre manera a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del FC Barcelona, els quals realitzen determinades activitats per al Club (com per exemple l’enviament del newsletter), però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se fora de la Unió Europea, tal com s’indica a l’apartat 5 següent.

 4. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

  Per alguns serveis, podem tractar les vostres dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana. Per exemple, podrem segmentar-lo segons si teniu interès en determinades seccions del FC BARCELONA, o utilitzeu els nostres serveis com per exemple el wifi gratuït a les nostres instal·lacions.

  Tanmateix, podem elaborar un perfil mitjançant l’anàlisi del vostre comportament al web o mostrant-vos productes que puguin ser del vostre interès, prenent com a base les preferències que hàgiu mostrat mitjançant la vostra navegació, o informació obtinguda mitjançant les galetes.

  Aquesta personalització es fa de manera parcialment automatitzada, en el sentit que el Club determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l’usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considerem que és d’interès tant del Club com de l’usuari el fet d’enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè el fet de no segmentar no alteraria el nombre de comunicacions rebudes, sinó només el seu contingut. En aquest sentit, si qualsevol usuari no vol ser segmentat, demanem que no se subscrigui a les comunicacions.

 5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

  El FC Barcelona, com a entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE; per tant, és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor d’enviament del newsletter, emmagatzematge de dades, gestió de les sol·licituds d’informació o atenció al soci, etcètera).

  En qualsevol cas, el Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

  Clàusules tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu, i que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament europeu de protecció de dades.

  Certificacions de tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord amb els requisits del Reglament europeu de protecció de dades.

 6. DURACIÓ DEL TRACTAMENT

  Totes les dades que ens proporcioneu seran tractades el temps necessari per gestionar la vostra sol·licitud a través del xat i els tràmits que se’n puguin derivar.

  Un cop acabat el termini indicat al primer paràgraf d’aquest apartat, el FC Barcelona conservarà les vostres dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per complir amb qualsevol obligació legal del Club.

 7. EXERCICI DELS VOSTRES DRETS

  En qualsevol moment podreu revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment

  Tanmateix, podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant una comunicació per escrit dirigida l'adreça av. Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència “Dades personals”, o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat.

  Si teniu qualsevol dubte sobre com tractem les vostres dades de caràcter personal, o qualsevol altra qüestió relacionada amb la matèria, podeu posar-vos en contacte amb el nostre delegat de Protecció de Dades, a l'adreça av. Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència o a l’atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a l’adreça dpo@fcbarcelona.cat.

  Addicionalment, podreu interposar una reclamació davant de l’autoritat de control competent si considereu que el FC Barcelona ha tractat les vostres dades contravenint la present Política de privadesa o qualsevol altra normativa vigent relacionada.