Certificat en Optimització del Procés d’Entrenament en Bàsquet

€ 625 4 pagaments mensuals de 156,25 €

Més informació

€ 625

4 pagaments mensuals de 156,25 €

inicia

Ago 10, 2024

Nivell: Avançat
Modalitat: Online
Durada: 4 mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

Fins al 2018, el bàsquet comptava amb l’afiliació de 450 milions de participants distribuïts en 213 federacions nacionals, dividides alhora en 5 federacions continentals. Aquest esport està àmpliament estès als Estats Units i a Europa, sent el 2n esport més practicat a Espanya amb quasi 3 milions de llicències federatives.

L’any 2000, el temps d’atac i el temps permès per passar la línia de mig camp van ser reduïts de 30 a 24 segons i de 10 a 8 segons respectivament per la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA). A més a més, la durada total del joc va ser dividida en quatre quarts en lloc de les dues meitats originals, mantenint els 40 minuts totals. Així, el bàsquet professional sofreix un augment de les demandes físiques i fisiològiques tal com evidencien diferents investigacions (Ben Abdelkrim N, 2007, Bruno Cormery, et al., 2008). Per tant, el condicionament físic o preparació física és considerat un requisit per competir en el bàsquet d’elit modern (Sallet P, et al. 2005). A més a més, la comprensió de l’efecte dels resultats de les càrregues de treball en el rendiment esportiu i la prevenció de lesions són considerades crucials per als entrenadors de força i del condicionament físic, els científics esportius i la medicina esportiva.

Els esports col•lectius en general i el bàsquet en particular han basat la seva preparació física en la teoria de l’entrenament utilitzada per als esports individuals, particularment l’atletisme, per la qual cosa requereix un nou enfocament que s’adapti a les seves pròpies característiques i necessitats. A més a més, els avenços tecnològics han proveït de noves eines als preparadors físics, científics de l’esport i entrenadors cosa que permet entre altres aspectes el control i la valoració de la càrrega de treball que produeixen els entrenaments i/o de competicions. Per tant, és necessari el coneixement d’aquest nou enfocament, basat en la preparació física de forma holística, per aplicar-ho al bàsquet modern amb el principal objectiu d’optimitzar el rendiment i prevenir lesions.

DOCENTS EXPERTS

Professors:

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

MÒDUL 1: Demandes físiques en els esports d'equip.
MÒDUL 2: Aplicació de la microtecnologia per optimitzar el rendiment en els esports d'equip.
MÒDUL 3: Aplicació de la microtecnologia en la prevenció de lesions en els esports d'equip.
MÒDUL 4: Aplicació dels sistemes inercials en diferents tests als esports d'equip.

MÒDUL 1: Demandes físiques i tàctiques en bàsquet. Dels vídeos als sistemes de posicionament local.
MÒDUL 2: Aplicació dels sistemes inercials per quantificar i interpretar les demandes físiques en bàsquet.
MÒDUL 3: Aplicació dels sistemes de posicionament (global i local) per quantificar i interpretar les demandes físiques en bàsquet.
MÒDUL 4: Lesions més freqüents (tipus i mecanismes) en bàsquet i escenaris de màxima exigència en bàsquet.

MÒDUL 1: L'entrenament estructurat.
MÒDUL 2: L'entrenament coadjuvant.
MÒDUL 3: L'entrenament optimitzador.
MÒDUL 4: El microcicle estructurat.

MÒDUL 1: Aplicació pràctica dels continguts treballats anteriorment per optimitzar el rendiment i prevenir lesions prioritzant l'estructura condicional.

Aprende a

 • Analitzar com condicionen les demandes físiques la pràctica del bàsquet.
 • Analitzar les demandes físiques i tècnico-tàctiques del bàsquet.
 • Conèixer el marc teòric del nou enfocament d'entrenament.
 • Dissenyar sessions d'entrenament en el microcicle estructurat.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

4 pagaments mensuals de 156,25 €

€ 625

culo