Certificat en Entrenament en Esports d’Equip

€ 625 4 pagaments mensuals de 156,25 €

Més informació

€ 625

4 pagaments mensuals de 156,25 €

inicia

Ago 10, 2024

Nivell: Avançat
Modalitat: Online
Durada: 4 mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

Amb l’objectiu de millorar l’espectacle, l’esport ha patit modificacions al llarg de la història i ha passat a ser més dinàmic i entretingut. Aquests canvis van ser possibles gràcies als nous reglaments i als avenços de la ciència, els quals han aconseguit potenciar els processos d’entrenament, tot construint esportistes més atlètics, potents i veloços.

Aquest predomini del factor físic en l’esport porta com a conseqüència un major protagonisme del preparador físic en la construcció del procés d’entrenament, qui, a més a més, no pot ignorar la velocitat i precisió requerida en la presa de decisions durant el joc. Com a conseqüència, un preparador físic no pot pretendre entrenar els seus jugadors sense contemplar el component del comportament de joc.

En aquest Certificat, aprendreu quins són els perfils fisiològics d’esports d’equip i com influeixen aquests perfils en la programació de l’entrenament. A més a més, coneixereu les noves metodologies d’entrenament.

Des de l’aspecte de la força, aprendreu a elaborar un programa d’entrenament efectiu, tot fent una selecció adequada dels medis, en funció de les necessitats del vostre equip, esportista.

Realitzarem un procés d’anàlisi i valoració de factors de risc de lesions que fonamenten les intervencions preventives, així com també les estratègies preventives de lesió que resulten efectives.

També s’analitzen les necessitats dels esports d’equip, els recursos i temps amb els quals comptem per poder generar una proposta adequada en allò que fa referència a l’ús de proves de valoració de capacitats motores i la mesura corresponent.

DOCENTS EXPERTS

Professors:

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

MÒDUL 1: AVALUACIÓ DE FORÇA EN ESPORTS D’EQUIP
Unitat 1: Valoració de la força en els esports d’equip.
Unitat 2: Avaluació de la força en diferents manifestacions

MÒDUL 2: AVALUACIÓ DE VELOCITAT I AGILITAT
Unitat 1: Valoració de velocitat i agilitat en l’esport d’equip
Unitat 2: Proves de camp de velocitat i agilitat

MÒDUL 3: AVALUACIÓ DE RESISTÈNCIA EN ESPORTS ACÍCLICS
Unitat 1: La valoració de la condició física aeròbica i anaeròbica en esportistes
Unitat 2: Proves de camp de resistència en el marc esportiu

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR"

"MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ A LA FORÇA EN ELS ESPORTS COL·LECTIUS. EL NOSTRE PARADIGMA
Unitat 1: Nocions bàsiques de força en els esports d’equip
Unitat 2: El rol de la força, de la teoria a la pràctica

MÒDUL 2: PERIODITZACIÓ I MITJANS D’ENTRENAMENT
Unitat 1: El procés d'entrenament
Unitat 2: Mitjans d’entrenament

MÒDUL 3: PROGRAMACIÓ D’UNA SESSIÓ
Unitat 1: Anàlisi de les variables que intervenen en la programació d’una sessió
Unitat 2: Control de l’entrenament

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR "

"MÒDUL 1: CONCEPTES BÀSICS EN EPIDEMIOLOGIA I PREVENCIÓ DE LESIONS
Unitat 1: Conceptes bàsics en prevenció de lesions
Unitat 2: Epidemiologia en esports de conjunt

MÒDUL 2: PREVENCIÓ DE LESIONS MUSCULARS
Unitat 1: Prevenció de les lesions musculars més freqüents (isquiotibials)
Unitat 2: Abordatge preventiu en la prevenció de lesions musculars

MÒDUL 3: PREVENCIÓ DE LESIONS ARTICULARS
Unitat 1: Prevenció de les lesions articulars més freqüents de MI (lesió LCA)
Unitat 2: Prevenció de les lesions articulars més freqüents de MS (lesions d’espatlla)

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR "

"MÒDUL 1: PERIODITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I METODOLOGIES. TEORIES I NOUS PARADIGMES
Unitat 1: Marc teòric i metodologies tradicionals
Unitat 2: Noves metodologies de programació de l'entrenament

MÒDUL 2: TEMPORADA ESPORTIVA
Unitat 1: Moments de la temporada
Unitat 2: Desenvolupament de capacitats i qualitats físiques

MÒDUL 3: CARACTERITZACIÓ DELS ESPORTS D’EQUIP AMB FOCUS EN EL FUTBOL. ANÀLISI DE DEMANDES FÍSIQUES
Unitat 1: Anàlisi de l'esport acíclic
Unitat 2: Anàlisi de les demandes físiques en competició i entrenament

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR "

Aprende a

 • Planificar l'avaluació, tot analitzant diverses capacitats motores i obtenint mesures que després siguin considerades en el context del procés d'entrenament.
 • Desenvolupar i analitzar programes d'entrenament de força en esports d'equip.
 • Planificar estratègies preventives eficients que es basen en un procés sustentat en l'evidència científica.
 • Desenvolupar processos d'entrenament en esports d'equip, tot aplicant les metodologies proposades i que es basen en les demandes físiques i fisiològiques de l'esport escollit.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

4 pagaments mensuals de 156,25 €

€ 625

culo