BIHUB PATH

Certificat en Psicologia d’Alt Rendiment Esportiu

€ 625

7 pagaments mensuals de 89.29 €

Més informació
inicia
10/05/2024
Durada
4 mesos
Nivell
Avançat
Dedicació
6/8 hores setmanals
MODALITAT
Online
Impartit en
Spanish

DOCENTS EXPERTS

Profesor
Joaquín Valdés
Psicòleg i Coach Esportiu del FC Barcelona (2014-2017).
Profesor

CERTIFICAT

Barça Innovation Hub - Universitas

Professors:

Profesor
César Bernhardt
Gestor d’alt rendiment en equip i persones.
Profesor
Claudio Vasalo
Gestor d’alt rendiment en equip i persones.

Al llarg de les últimes dècades, les diverses disciplines esportives han experimentat grans avenços a nivell de formació tècnica, tàctica, estratègica, física i nutricional. Tanmateix, la formació psicològica, tot i estar present en el discurs de les comunitats esportives, encara no posseeix un espai formalment instal·lat dins dels cossos tècnics dels clubs, associacions, federacions, seleccions o escoles de formació.

En una era en la qual l’alt rendiment mostra nivells de desenvolupament tècnic, tàctic, estratègic, físic i nutricional, summament desenvolupats, i, per tant, molt semblants entre ells, qui acaba marcant la diferència? Aquells equips o esportistes individuals que tenen nivells òptims en relació amb la fortalesa mental.

En aquest Certificat proposem intervenir amb esportistes des d’una perspectiva cognitiva i de comportament, teoria psicològica mare en la qual ens emparem. Treballem amb autors de la psicologia esportiva que utilitzen elements de la psicologia cognitiva i de comportament per modificar les conductes dels esportistes a partir de la revisió del seu pensament i de la seva regulació emocional.

Cursos que comprenen

MÒDUL 1: EL ROL DEL LÍDER D’ALT RENDIMENT
Unitat 1: Les accions principals del líder
Unitat 2: Les habilitats del líder d’alt rendiment

MÒDUL 2: LES DIMENSIONS DEL LIDERATGE D’ALT RENDIMENT
Unitat 1: La productivitat
Unitat 2: Clima grupal i desenvolupament individual

MÒDUL 3: LES EINES COMUNICACIONALS DEL LÍDER D’ALT RENDIMENT
Unitat 1: L’entrevista personal
Unitat 2: Les reunions grupals

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

MÒDUL 1: LA FORTALESA INDIVIDUAL EN ESPORTISTES INDIVIDUALS
Unitat 1: El desenvolupament actitudinal
Unitat 2: L'entrenament de la concentració

MÒDUL 2: LA FORTALESA MENTAL EN EQUIPS ESPORTIUS
Unitat 1: El desenvolupament evolutiu de grup a equip
Unitat 2: Les amenaces a l'equip esportiu

MÒDUL 3: LA REGULACIÓ EMOCIONAL DE L’ENTRENADOR ESPORTIU
Unitat 1: La regulació emocional durant l'entrenament diari
Unitat 2: La regulació emocional durant la competició esportiva

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

MÒDUL 1: LES FASES PERMANENTS DE L’ENTRENAMENT ESPORTIU I LES SEVES CLAUS MENTALS
Unitat 1: La planificació i l'adherència. Característiques i particularitats
Unitat 2: L'avaluació esportiva. Característiques i particularitats

MÒDUL 2: LES FASES VARIABLES DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU
Unitat 1: L’aprenentatge d’habilitats i l'assaig repetitiu. Claus mentals
Unitat 2: L'exposició competitiva i la preparació específica de la competició. Claus mentals

MÒDUL 3: LES CLAUS PSICOLÒGIQUES DE LA COMPETÈNCIA ESPORTIVA
Unitat 1: La precompetició i la competició esportiva. Claus mentals
Unitat 2: La postcompetició esportiva i les seves claus mentals

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

MÒDUL 1: GESTIÓ DE LA DIVERSITAT I ALT RENDIMENT ESPORTIU
Unitat 1: Trets psicosocials de la diversitat generacional en la comunitat esportiva
Unitat 2: Diversitat generacional en processos d'entrenament i competició

MÒDUL 2: PARADIGMES EDUCATIUS DEL S. XXI INTEGRATS A TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ COM A SUPORT DE L’ALT RENDIMENT ESPORTIU
Unitat 1: Paradigma educatiu del s. XXI i alt rendiment esportiu
Unitat 2: Xarxes socials i alt rendiment esportiu

MÒDUL 3: DISPOSITIUS TECNOLÒGICS D’ENTRENAMENT I PREPARACIÓ ESPECÍFICA PER A COMPETÈNCIA
Unitat 1: Fases de l’entrenament integrades a dispositius tecnològics d’alt rendiment esportiu
Unitat 2: Programari en línia de gestió del rendiment esportiu

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

Aprèn a

Identificar els conceptes centrals relacionats a la direcció de persones i equips, per aplicar-los en la gestió diària de les emprenedories i organitzacions.

Manejar eines psicoesportives de gestió de rendiment.

Conèixer les fases de preparació d'entrenament i competència des de la perspectiva psicològica.

Gestionar la diversitat.

Comprendre i gestionar l'impacte de tecnologies en l'àmbit esportiu.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

  • Garanteix la transparència del procés de certificació
  • Valida la identitat del titular del certificat
  • Certifica l'adquisició de competències i habilitats específiques

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

Actividades y consignas con feedback personalizado

ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge