BIHUB PATH

Diplomat en Nutrició Esportiva

€ 960

10 pagaments mensuals de 96 €

Més informació
inicia
10/03/2024
Durada
8 mesos
Nivell
Avançat
Dedicació
6/8 hores setmanals
MODALITAT
Online
Impartit en
Spanish

DOCENTS EXPERTS

Profesor
María Antonia Lizarraga
Responsable de l'àrea de nutrició esportiva del FC Barcelona.
Profesor
Profesor
Asker Jeukendrup
Científic en nutrició esportiva. Professor de metabolisme de l'exercici. Consultor de rendiment en esport d'elit. Emprenedor. Triatleta Ironman.
Profesor

CERTIFICAT

Barça Innovation Hub - Universitas

IMPORTANT:

Si sou o heu participat en un programa en línia del Barça Innovation Hub Universitas i esteu interessat en inscriure-us a aquest Diploma Professional, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de CHAT per orientar-vos en el procés de compra.

Cursos que comprenen

MÒDUL 1: Bioenergètica
Unitat 1: Energia
Unitat 2: Sistemes energètics

MÒDUL 2: Alimentació i nutrició
Unitat 1: Nutrients
Unitat 2: Nutrició esportiva

MÒDUL 3: Nutrició esportiva pràctica
Unitat 1: Nutrició en competència
Unitat 2: Nutrició portada a la pràctica esportiva

MÒDUL 4: Mòdul integrador

MÒDUL 1: Conceptes introductoris
Unitat 1: Classificació dels suplements nutricionals.
Unitat 2: Nutrients

MÒDUL 2: Aliments esportius
Unitat 1: Aliments esportius d'utilització aguda
Unitat 2: Aliments esportius d'utilització crònica

MÒDUL 3: Ajudes ergogèniques
Unitat 1: Ajudes ergogèniques d'efecte agut o instantani
Unitat 2: Ajudes ergogèniques d'efecte crònic

MÒDUL 4: Mòdul integrador

MÒDUL 1: Conceptes introductoris
Unitat 1: L'aigua en l'organisme humà
Unitat 2: La termoregulació durant l'exercici

MÒDUL 2: Deshidratació, hipertèrmia i pèrdua de rendiment: enfocament tradicional
Unitat 1: Hidratació predeterminada
Unitat 2: Tòpics d'interès

MÒDUL 3: Hidratació basada en l'evidència: enfocament contemporani
Unitat 1: La hidratació a voluntat o ad-libitum
Unitat 2: Lineaments i aplicacions pràctiques

MÒDUL 4: Mòdul integrador

MÒDUL 1: Composició corporal
Unitat 1: Antropometria
Unitat 2: Altres mètodes per a la determinació de la composició corporal

MÒDUL 2: Composició corporal, rendiment esportiu i nutrició
Unitat 1: Components modificables per l'entrenament o la dieta
Unitat 2: Composició corporal i rendiment esportiu segons raça, gènere i franja d'edat

MÒDUL 3: Somatotip
Unitat 1: Classificació
Unitat 2: Aplicacions pràctiques del somatotip

MÒDUL 4: Mòdul integrador

MÒDUL 1: La història i el futur de la nutrició esportiva
Unitat 1: Història
Unitat 2: Futur

MÒDUL 2: Què fa falta per a ser eficient en la nutrició esportiva?
Unitat 1: Habilitats
Unitat 2: Funcionament

MÒDUL 3: Suplements versus aliments
Unitat 1: Suplements versus aliments
Unitat 2: Presa de decisions

MÒDUL 4: Sistema immune
Unitat 1: L'exercici i el sistema immune
Unitat 2: Millorar la funció immune

MÒDUL 1: Exercici i fatiga
Unitat 1: Què és la fatiga?
Unitat 2: Retardar la fatiga

MÒDUL 2: Recuperació i adaptació
Unitat 1: Recuperació
Unitat 2: Adaptació

MÒDUL 3: Optimitzar la recuperació i l'adaptació
Unitat 1: Optimitzar la recuperació amb la nutrició
Unitat 2: Optimitzar l'adaptació amb la nutrició

MÒDUL 4: Recuperació de lesions
Unitat 1: Diferents fases de la lesió
Unitat 2: Estratègies

MÒDUL 1: Nutrició personalitzada?
Unitat 1: Medicina personalitzada
Unitat 2: Nutrició esportiva personalitzada

MÒDUL 2: Preparació per al dia del partit
Unitat 1: Els dies i les setmanes previs
Unitat 2: Dia del partit

MÒDUL 3: Condicions extremes
Unitat 1: Efecte de la calor en el rendiment
Unitat 2: Combatre la calor

MÒDUL 4: Suplements
Unitat 1: Ajudes ergogèniques
Unitat 2: Altres suplements

MÒDUL 1: La teoria
Unitat 1: Què és la nutrició perioditzada?
Unitat 2: Les eines d'un nutricionista esportiu

MÒDUL 2: Entrenar els intestins
Unitat 1: Els intestins es poden entrenar
Unitat 2: La teoria en la pràctica

MÒDUL 3: Entrenament baix
Unitat 1: La teoria
Unitat 2: Dieta baixa en carbohidrats versus entrenament amb baixa disponibilitat de carbohidrats

MÒDUL 4: De la teoria a la pràctica
Unitat 1: Com implementar la nutrició perioditzada
Unitat 2: Desafiaments i solucions

Aprèn a

Distingir les substàncies efectives i les no efectives i/o perilloses en les formulacions de suplements nutricionals, de manera d'utilitzar-los de forma òptima.

Utilitzar els coneixements sobre nutrició esportiva en funció de les demandes i necessitats de diferents formes d'activitat física.

Dissenyar estratègies d'hidratació segura abans, durant i després de l'entrenament i la competició.

Utilitzar de manera pràctica els coneixements sobre la composició corporal i el somatotip dins de la nutrició i per al rendiment esportiu.

Millorar el comportament dels esportistes a través de la nutrició esportiva.

Implementar suplements en la pràctica diària.

Minimitzar el risc de l'ús de suplements.

Optimitzar la recuperació intensa i l'adaptació a l'entrenament amb la nutrició.

Planificar la nutrició per a una temporada i per a una setmana.

Comprendre la base teòrica per a la periodització de la nutrició.

Aplicar la personalització a la nutrició esportiva dels equips.

Aplicar els últims avanços de la ciència a la preparació del dia del partit.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

  • Garanteix la transparència del procés de certificació
  • Valida la identitat del titular del certificat
  • Certifica l'adquisició de competències i habilitats específiques

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

Actividades y consignas con feedback personalizado

ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge