Màster en Gestió de la Comunicació i el Patrocini d’Organitzacions Esportives

Organitzat per:
Amb el suport de:
Federació Catalana de Futbol

El sector de l’esport professional es desenvolupa a gran ritme a Europa i demanda cada cop més professionals qualificats. La comunicació en l’esport té unes característiques especials en relació amb altres sectors econòmics, ja que s’ha convertit en un dels motors principals d’audiències i ingressos de les televisions. La seva sobreexposició mediàtica porta a la necessitat d’estratègies de comunicació específiques i alhora produeix oportunitats de nous ingressos per a clubs i organitzacions a través del patrocini esportiu. L’esport d’elit teixeix aliances molt profitoses amb el món de la comunicació, la qual cosa ofereix oportunitats a professionals qualificats en la gestió de la comunicació i el patrocini en l’esport. L’estratègia de comunicació integral d’una organització esportiva està íntimament lligada a la consecució i el manteniment de patrocinadors. La gestió de la comunicació en l’esport es concep com un procés integral que preveu no només les relacions amb els mitjans, sinó la construcció de la marca esportiva, la gestió proactiva de les xarxes socials o les relacions amb els patrocinadors i socis. El programa, amb el suport de professionals del Barça, crea un ambient propici per a l’aprenentatge i l’intercanvi actiu de les últimes estratègies i accions de comunicació organitzativa i patrocini, juntament amb els protagonistes actuals del canvi en la comunicació.

DATA D’INICI

Gener 2020

DATA DE FINALITZACIÓ

Maig 2021

DURADA

15 mesos

IDIOMA

Castellà (90%), anglès (10%)

FORMAT

Presencial / On-line

LLOC

Facultat de Ciències de la Comunicació. Edifici I, 08193 Bellaterra

CRÈDITS

60 ECTS

PREU

7.800 €

TÍTOL

Màster en Gestió de la Comunicació i el Patrocini d’Organitzacions Esportives UAB – Barça Innovation Hub

APRÈN A

 • Conèixer el context específic del sistema de comunicació i el patrocini en l’esport i les seves especificitats comunicatives.
 • Assumir destreses de lideratge i comunicació oral en públic.
 • Conèixer tècniques de negociació i de direcció de reunions de feina.
 • Posar en pràctica elements utilitzats per emprenedors i aplicar-los a la gestió de comunicació i el patrocini en l’esport.
 • Tenir capacitat creativa i de gestió per liderar projectes de patrocini.
 • Aprendre i aplicar les lògiques de comunicació en els mitjans convencionals.
 • Utilitzar les lògiques específiques de la comunicació en xarxes socials.
 • Produir missatges per a mitjans convencionals.
 • Desenvolupar la creativitat per a la creació de missatges en xarxes socials i promoure la participació dels públics.
 • Conèixer les eines d’extracció i tractament de big data i analitzar-ne els resultats.
 • Avaluar i decidir l’estratègia de comunicació interna de l’organització.
 • Conèixer els valors, estratègies i criteris de construcció i manteniment de la marca.
 • Gestionar acords de patrocini i posar en pràctica eines comunicatives per destacar-los.
 • Gestionar coneixements i estratègies per a la gestió de la comunicació de crisis.
 • Desenvolupar un pla de comunicació integral i participatiu.

PLA D’ESTUDIS

El primer dels mòduls situa el context de la comunicació en l’esport per fixar els seus trets diferencials i fa un acostament general al paper de la direcció de comunicació en l’esport, amb les seves especificitats.

- INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ EN L’ESPORT I TEORIES COMUNICATIVES. La direcció de comunicació en l’esport; actors del sistema esportiu global; relacions de patrocini esportiu i mitjans; teories de la comunicació aplicables a l’esport; sociologia i història de l’esport; drets audiovisuals esportius i patrocini.
- REGULACIÓ I ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ ESPORTIVA. Dret esportiu internacional i europeu; dret del patrocini esportiu; naturalesa jurídica de les organitzacions de l’esport global i relacions comunicatives.

El segon desenvolupa destreses directives, de lideratge i comunicatives, necessàries per al desenvolupament d’una activitat professional amb èxit.

- EMPRENEDORIA I INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL EN LES RELACIONS INTERPERSONALS I TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ. Naturalesa de l’emprenedoria; orientats a l’èxit; creant xarxa social professional; tècniques de negociació.
- PARLAR EN PÚBLIC I PRÀCTICA DE RODA DE PREMSA. Tècniques per parlar en públic; pràctica de parlar en públic; pràctica de roda de premsa.

El tercer mòdul se centra, ja, en la comunicació externa i interna de les organitzacions esportives, amb una diferenciació entre la comunicació en mitjans convencionals i la de mitjans socials. En aquest cas, mereixen una atenció especial les estratègies de comunicació en xarxes socials, ja que és l’organització la que es converteix directament en un mitjà de comunicació sense intermediaris.

- DIRIGIR I GESTIONAR LA COMUNICACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ ESPORTIVA: INTRODUCCIÓ. Definint la direcció de comunicació; ecosistema de mitjans i maneres de comunicar; per què és diferent comunicar en els nous mitjans a comunicar en els mitjans tradicionals?; comunicació interna.
- RELACIONS ENTRE MITJANS I ORGANITZACIÓ ESPORTIVA: RUMORS, NOTÍCIES I SILENCI DE L’ORGANITZACIÓ ESPORTIVA. El rumor en la comunicació d’organitzacions; off the record i notícies amb font reservada; el comunicat de premsa: teoria i pràctica; com aconseguir que parlin molt de nosaltres i que en parlin sempre bé; planificació de mitjans.
- COMUNICAR A TRAVÉS DE LA XARXA. Introducció al màrqueting digital; posicionament en buscadors; adquisició de seguidors; publicació en xarxes socials; pràctiques d’ús d’eines d’anàlisi de xarxes socials; planificació publicitària a internet; crear coneixement a través del que diuen les xarxes socials.
- COMUNICACIÓ DE CRISIS I CASOS DE COMUNICACIÓ EN XARXES SOCIALS. Definició de comunicació de crisis; exposició de casos de comunicació de crisis i resultats.

El mòdul quatre desenvolupa aspectes estretament lligats amb la comunicació, com la construcció de la marca i el patrocini en el món de l’esport, elements que es retroalimenten.

- CONSTRUINT LA MARCA. Valors i percepcions de la marca; posicionament en el mercat; valors i atributs evocatius de la marca; storytelling de la marca; presentació del cas de la Marca Olímpica: l’esportista com a marca; creació d’àudio marca.
- PATROCINI ESPORTIU. Regulació del patrocini esportiu; disseny del programa de patrocini; venda del programa; patrocini i creació d’imatge; accions complementàries del patrocini; models de comunicació a través del patrocini; avaluació del patrocini; fund raising; el concepte de partnership.
- CASOS DE PATROCINI ESPORTIU. Eurolliga de Bàsquet; ACB; Comitè Olímpic Internacional: Olympic Partner Program.
- RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA EN L’ESPORT I L’ORGANITZACIÓ GENERADORA DE CONEIXEMENT. Definició de SRC; relacions amb la comunicació de l’organització; estudi del cas de la Fundació FC Barcelona; el Barça Innovation Hub; Pla estratègic del FC Barcelona.

En el cinquè mòdul es conceptualitzaran i es posaran en pràctica els criteris per a l’elaboració d’un pla de comunicació i es presentaran els criteris metodològics, conceptuals i expositius per a la realització del treball de fi de màster.

- EL PLA DE COMUNICACIÓ. Sistemes de planificació; coordinador d’equips; la comunicació interna; qui, com i on; mitjans tradicionals i mitjans socials; el pla de comunicació per a esdeveniments esportius; el pla de suport; creació d’un storytelling; avaluació del pla de comunicació.
- EL PLA DE PATROCINI. Cerca de socis; valors que es pretenen transmetre; vinculació entre marques; creativitat de mesures complementàries; sistema i eines d’avaluació.
- METODOLOGIA I ESCRIPTURA DE PROJECTES. Mètodes qualitatius i quantitatius; argumentació, citació, conclusió.

Desenvolupament d’un treball d’investigació —relacionat amb l’àmbit del programa— que caldrà defensar davant d’un tribunal.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Director de comunicació i/o responsable de patrocini de clubs i societats anònimes esportives, federacions nacionals i internacionals i comitès olímpics nacionals de tots els esports.
 • Director de comunicació en empreses de fabricació de productes esportius.
 • Membre de l’equip de planificació de canals televisius esportius.
 • Gestor de xarxes socials i comunicació digital en totes les entitats esmentades.
 • Gestor de marca esportiva i de patrocini en organitzacions esportives i els seus socis potencials.
 • Consultor de comunicació en entitats esportives.