Certificat en Estratègies de monetització per a l’esport

€ 625 4 pagaments mensuals de 156,25 euros

Més informació

€ 625

4 pagaments mensuals de 156,25 euros

inicia

Jun 10, 2024

Nivell: Introductori
Modalitat: Online
Durada: 4 meses
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: English

Descripció

Degut a que la indústria mundial de l’esport s’ha desenvolupat amb una rapidesa mai abans vista, les necessitats financeres de les organitzacions esportives sens dubte s’han multiplicat exponencialment. Juntament amb aquesta necessitat i en resposta a ella, també es va observar que les organitzacions esportives van multiplicar les seves oportunitats de generar i maximitzar els seus ingressos. Això va ser possible gràcies a l’exploració, el desenvolupament i l’aplicació de diverses estratègies de monetització modernes i noves. Mitjançant aquest certificat s’ofereix un estudi ampli i rigorós de les estratègies de monetització adoptades per les organitzacions esportives entre les quals s’hi inclouen aquelles enfocades en tots els clients, en el negoci i les estratègies de generació d’ingressos alternatius utilitzades en la indústria de l’esport. Aquells professionals que treballen o aspiren treballar en clubs esportius, organismes directius d’esport, i agències de màrqueting o comercials que facin aquesta certificació podran aprendre a capitalitzar els aficionats d’esports, negocis, i les relacions i interessos d’altres organitzacions envers l’esport per així poder fer créixer aquestes organitzacions esportives, fent ús dels seus actius i maximitzant el seu potencial per generar ingressos.

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

Mòdul 2: Models d'ingressos per a organitzacions esportives - Com generen diners les entitats esportives
Mòdul 2: Estratègies per a la venda d'entrades - Utilitat vs. Maximització de guanys
Mòdul 3: Decisions sobre la venda d'entrades - Estratègies de preus
Mòdul 4: Comercialització - Acords de llicències i el valor dels productes de llicenciats

Mòdul 1: Avantatges del patrocini - Beneficis financers dels acords de patrocini
Mòdul 2: Desavantatges del patrocini - Dificultats financeres dels acords de patrocini
Mòdul 3: Drets de transmissió - Monetització d'una relació simbiòtica
Mòdul 4: Noves estratègies de transmissió - Monetització de nous mitjans de comunicació i xarxes socials

Mòdul 1: Finançament estatal - Estratègies de finançament local, nacional i internacional
Mòdul 2: Fonts d'ingressos per a esports no comercials - Estratègies noves d'ingressos per a organitzacions esportives més petites
Mòdul 3: Ampliació de la marca - Monetització de la marca esportiva
Mòdul 4: Economies d'escala i promoció creuada - Integració horitzontal i vertical i registre

Mòdul 1: Fan Engagement - Per què als aficionats els agrada pagar pels esports
Mòdul 2: Filiació d'aficionats - Monetització d'exclusivitat i demanda
Mòdul 3: Comunitats en i fora de línia - Beneficiar-se de la fidelització d'aficionats
Mòdul 4: Nous espais en línia per a aficionats - Tendències de monetització actuals i futures

Aprende a

 • Implementar les eines, mètodes i estratègies en relació amb l'anàlisi tàctica en futbol, ​​atorgant les habilitats específiques per satisfer la demanda de rols específics per part de clubs professionals.
 • Identificar els paràmetres i elements tàctics de la fase d'inici del joc, per tal de seleccionar, organitzar i transmetre la informació més important de manera eficaç mitjançant el maneig d'eines tecnològiques.
 • Entendre la importància de les ABP en el futbol actual i sobretot obtenir recursos i criteris per desenvolupar l'anàlisi d'aquest tipus d'accions.
 • Aplicar els continguts teòrics i pràctics més rellevants per a l'anàlisi de la fase de la pressió alta al futbol, ​​que et permetran identificar i reconèixer les diferents situacions de pressió alta, així com plantejar tasques per al seu entrenament.
 • Conèixer una metodologia d'observació nova enfocada al Futbol Formatiu basada en el teu propi equip, des d'entrenaments a partits.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

4 pagaments mensuals de 156,25 euros

€ 625