BIHUB PATH

Certificat en Estratègies de monetització per a l’esport

€ 625

4 pagaments mensuals de 156,25 euros

Més informació
inicia
10/06/2023
Durada
4 meses
Nivell
Introductori
Dedicació
6/8 hores setmanals
MODALITAT
Online
Impartit en
English

DOCENTS EXPERTS

Profesor
Dra Argyro Elisavet Manoli
Experta i acadèmica reconeguda a nivell mundial en l'àmbit del màrqueting esportiu i comercial. Amb anys d'experiència en clubs de futbol professionals, organismes directius d'esport, i en esdeveniments esportius internacionals, la Dra. Manoli té un gran coneixement del costat comercial de l'esport. Ha dut a terme recerques profundes en l'àrea, publicat diversos llibres, informes de polítiques i estudis en revistes arbitrades de gran importància, ha ensenyat els seus informes en Universitats i fa conferencies a tot el món.
Profesor

CERTIFICAT

Barça Innovation Hub - Universitas

Degut a que la indústria mundial de l’esport s’ha desenvolupat amb una rapidesa mai abans vista, les necessitats financeres de les organitzacions esportives sens dubte s’han multiplicat exponencialment. Juntament amb aquesta necessitat i en resposta a ella, també es va observar que les organitzacions esportives van multiplicar les seves oportunitats de generar i maximitzar els seus ingressos. Això va ser possible gràcies a l’exploració, el desenvolupament i l’aplicació de diverses estratègies de monetització modernes i noves. Mitjançant aquest certificat s’ofereix un estudi ampli i rigorós de les estratègies de monetització adoptades per les organitzacions esportives entre les quals s’hi inclouen aquelles enfocades en tots els clients, en el negoci i les estratègies de generació d’ingressos alternatius utilitzades en la indústria de l’esport. Aquells professionals que treballen o aspiren treballar en clubs esportius, organismes directius d’esport, i agències de màrqueting o comercials que facin aquesta certificació podran aprendre a capitalitzar els aficionats d’esports, negocis, i les relacions i interessos d’altres organitzacions envers l’esport per així poder fer créixer aquestes organitzacions esportives, fent ús dels seus actius i maximitzant el seu potencial per generar ingressos.

Cursos que comprenen

Mòdul 2: Models d'ingressos per a organitzacions esportives - Com generen diners les entitats esportives
Mòdul 2: Estratègies per a la venda d'entrades - Utilitat vs. Maximització de guanys
Mòdul 3: Decisions sobre la venda d'entrades - Estratègies de preus
Mòdul 4: Comercialització - Acords de llicències i el valor dels productes de llicenciats

Mòdul 1: Avantatges del patrocini - Beneficis financers dels acords de patrocini
Mòdul 2: Desavantatges del patrocini - Dificultats financeres dels acords de patrocini
Mòdul 3: Drets de transmissió - Monetització d'una relació simbiòtica
Mòdul 4: Noves estratègies de transmissió - Monetització de nous mitjans de comunicació i xarxes socials

Mòdul 1: Finançament estatal - Estratègies de finançament local, nacional i internacional
Mòdul 2: Fonts d'ingressos per a esports no comercials - Estratègies noves d'ingressos per a organitzacions esportives més petites
Mòdul 3: Ampliació de la marca - Monetització de la marca esportiva
Mòdul 4: Economies d'escala i promoció creuada - Integració horitzontal i vertical i registre

Mòdul 1: Fan Engagement - Per què als aficionats els agrada pagar pels esports
Mòdul 2: Filiació d'aficionats - Monetització d'exclusivitat i demanda
Mòdul 3: Comunitats en i fora de línia - Beneficiar-se de la fidelització d'aficionats
Mòdul 4: Nous espais en línia per a aficionats - Tendències de monetització actuals i futures

Aprèn a

Comprendre el panorama i el potencial de monetització de l'ecosistema esportiu.

Desenvolupar l'habilitat d'avaluar de manera crítica la forma en la qual l'esport pot utilitzar la seva relació amb altres organitzacions.

Desenvolupar la capacitat per identificar oportunitats creatives per maximitzar ingressos.

Desenvolupar l'habilitat de pensament estratègic per capitalitzar la relació dels aficionats amb l'esport.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

  • Garanteix la transparència del procés de certificació
  • Valida la identitat del titular del certificat
  • Certifica l'adquisició de competències i habilitats específiques

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

Actividades y consignas con feedback personalizado

ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge