Certificat en Metge d’Equip – Conceptes essencials

€ 625 4 pagaments mensuals de 156,25 €

Més informació

€ 625

4 pagaments mensuals de 156,25 €

inicia

Jul 10, 2024

Nivell: Avançat
Modalitat: Online
Durada: 4 Mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

La indústria del deport es troba immersa en una gran revolució. Cada dia observem com atletes i equips de tots els esports superen els seus límits i es marquen objectius nous i desafiadors. No obstant això, l’augment constant de la pressió per assolir els objectius pot comportar un augment en el nombre de lesions. En aquest context, el metge d’equip es converteix en un actor crucial, amb més abast i complexitat, la qual cosa provoca una necessitat més important d’especificitat en les capacitacions i cursos que es troben en el mercat. Els professionals de la Medicina Esportiva són clau per a la salut dels atletes en tots els nivells, ja que col·laboren en el diagnòstic i el tractament de lesions, i també en la prevenció de dolors, lesions i males pràctiques.

En el Certificat en Metge d’Equip, Gil Rodas desenvolupa els conceptes essencials inherents a la medicina d’esports d’equip, inclosos la millora del control nutricional, l’aprofundiment en la fisiologia de l’esforç per obtenir millors resultats físics, l’establiment de criteris terapèutics per a una recuperació ràpida, l’estudi detallat de les ajudes ergogèniques abans i després de l’esforç i, per descomptat, la comprensió de la gran problemàtica sobre el tema del dopatge. En acabar aquest Certificat, estaràs capacitat per prendre millors decisions en l’àmbit de les ciències de l’exercici aplicades als esports d’equip.

 

ACLARIMENT. Aquest Certificat no acredita la possibilitat d’exercir professionalment des de la medicina esportiva.

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

MÒDUL 1: Rol del metge d’equip
MÒDUL 2: Gestió de dades i metodologia
MÒDUL 3: Lesions esportives en altres poblacions
MÒDUL 4: Monitoratge de les càrregues de treball

MÒDUL 1: Prevenció i readaptació de lesions
MÒDUL 2: Gestió de la lesió muscular i tendinopatia
MÒDUL 3: Gestió de la lesió articular i òssia
MÒDUL 4: Presa de decisions i tornada a la competició

MÒDUL 1: Gestió de la patologia mèdica 1
MÒDUL 2: Gestió de la patologia mèdica 2
MÒDUL 3: Patologies específiques per esport
MÒDUL 4: Esports i competicions especials

MÒDUL 1: Diagnòstic per imatges: I´ús de l´ultrasò com a eina bàsica del metge d´equip
MÒDUL 2: Nutrició i ajuts ergogènics
MÒDUL 3: Lluita Antidopatge
MÒDUL 4: Comunicació, lideratge i gestió del grup

Aprende a

 • Manejar i gestionar les dades obtingudes de les avaluacions i el monitoratge del rendiment i les lesions de l’equip, en comparació amb les dades provinents de la ciència i l’entrenament.
 • Conèixer les característiques fonamentals tant d’estratègies de prevenció i rehabilitació de lesions, com dels diferents mecanismes lesius en esports d’equip.
 • Manejar les patologies i lesions diferenciades per esport.
 • Dominar temàtiques complementàries, inherents al metge d’equip.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

4 pagaments mensuals de 156,25 €

€ 625