BIHUB PATH

Certificat en Nutrició Esportiva

€ 625

4 quotes mensuals de 156,25 €

Més informació
inicia
10/03/2024
Durada
4 mesos
Nivell
Introductori
Dedicació
6/8 hores setmanals
MODALITAT
Online
Impartit en
Spanish

DOCENTS EXPERTS

Profesor
Antonia Lizarraga
Responsable del àrea de Nutrició Esportiva en el FC Barcelona.
Profesor

CERTIFICAT

Barça Innovation Hub - Universitas

Professors:

Profesor
Facundo Ahumada
Entrenador d’esportistes d’endurance. Llicenciat en Química.
Profesor
Adrián Barale
Nutricionista esportiu. Docent i investigador universitari.
Profesor
Luciano Spena
Nutricionista esportiu. Antropometrista internacional Nivell ISAK III.

La influència que té la nutrició sobre el rendiment físic i la composició corporal de les persones és de coneixement públic. Fins i tot, es parla d’una gran quantitat d’esportistes professionals que deuen l’augment del seu rendiment a canvis radicals en la seva alimentació. Els ingredients que componen la dieta d’un esportista determinaran la qualitat en els seus moviments. Quan parlem de dieta o alimentació en l’esport, també fem referència a la complementació esportiva i a la hidratació. Tots aquests components són clau a l’hora d’augmentar o mantenir el nostre rendiment físic. En aquesta capacitació aprendreu els efectes que produeixen els aliments i els suplements esportius en el cos. L’objectiu és que aconseguiu optimitzar la selecció dels components d’una dieta a l’hora de buscar el màxim rendiment físic.

Cursos que comprenen

MÒDUL 1: BIOENERGÈTICA
Unitat 1: Energia
Unitat 2: Sistemes energètics

MÒDUL 2: ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ
Unitat 1: Nutrients
Unitat 2: Nutrició esportiva

MÒDUL 3: NUTRICIÓ ESPORTIVA PRÀCTICA
Unitat 1: Nutrició en competició
Unitat 2: Nutrició portada a la pràctica esportiva

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

MÒDUL 1: CONCEPTES INTRODUCTORIS
Unitat 1: Classificació dels suplements nutricionals.
Unitat 2: Nutrients

MÒDUL 2: ALIMENTS ESPORTIUS
Unitat 1: Aliments esportius d’utilització aguda
Unitat 2: Aliments esportius d’utilització crònica

MÒDUL 3: AJUTS ERGOGÈNICS
Unitat 1: Ajuts ergogènics d’efecte agut o instantani
Unitat 2: Ajuts ergogènics d’efecte crònic

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

MÒDUL 1: CONCEPTES INTRODUCTORIS
Unitat 1: L’aigua en l’organisme humà
Unitat 2: La termoregulació durant l'exercici

MÒDUL 2: DESHIDRATACIÓ, HIPERTÈRMIA I PÈRDUA DE RENDIMENT: ENFOCAMENT TRADICIONAL
Unitat 1: Hidratació predeterminada
Unitat 2: Temes d’interès

MÒDUL 3: HIDRATACIÓ BASADA EN L’EVIDÈNCIA: ENFOCAMENT CONTEMPORANI
Unitat 1: La hidratació a voluntat o ad libitum
Unitat 2: Lineaments i aplicacions pràctiques

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

MÒDUL 1: COMPOSICIÓ CORPORAL
Unitat 1: Antropometria
Unitat 2: Altres mètodes per determinar la composició corporal

MÒDUL 2: COMPOSICIÓ CORPORAL, RENDIMENT ESPORTIU I NUTRICIÓ
Unitat 1: Components modificables per l'entrenament o la dieta
Unitat 2: Composició corporal i rendiment esportiu segons raça, gènere i franja d'edat

MÒDUL 3: SOMATOTIP
Unitat 1: Classificació
Unitat 2: Aplicacions pràctiques del somatotip

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

Aprèn a

Distingir les substàncies efectives i les no efectives i/o perilloses en les formulacions de suplements nutricionals, de manera que s'utilitzin òptimament.

Utilitzar els coneixements sobre nutrició esportiva en funció de les demandes i necessitats de diverses formes d'activitat física.

Dissenyar estratègies d'hidratació segura abans, durant i després de l'entrenament i la competició.

Utilitzar de manera pràctica els coneixements sobre la composició corporal i el somatotip dintre de la nutrició i per al rendiment esportiu.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

  • Garanteix la transparència del procés de certificació
  • Valida la identitat del titular del certificat
  • Certifica l'adquisició de competències i habilitats específiques

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

Actividades y consignas con feedback personalizado

ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge