Certificat en Neurobiologia i Rendiment Esportiu

€ 625 4 pagaments mensuals de 156,25 €

Més informació

€ 625

4 pagaments mensuals de 156,25 €

inicia

Jun 25, 2024

Nivell: Introductori
Modalitat: Online
Durada: 4 mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

L’empobriment psicomotor de la població és notable, sobretot en les alteracions de la postura i les dificultats motores en joves i nens. Malgrat això, l’estudi del moviment humà des d’una perspectiva neuromecànica no ha estat desenvolupat ni abordat de manera sistèmica en programes estructurats de formació, ni des de l’educació física ni des de la fisioteràpia.

L’educació física escolar i els sistemes d’entrenament no aconsegueixen satisfer la demanda de l’alfabetització motora. D’aquí sorgeix la necessitat d’estudiar el moviment humà amb relació al sistema nerviós i les seves diverses funcions, amb l’objectiu de desenvolupar esportistes amb major consciència motriu i millors capacitats de presa de decisió. Sens dubte, el desenvolupament estructurat d’aquesta temàtica constituirà una fita per avançar cap a un propòsit tan ambiciós.

 

DISCLAIMER: “Certificat en Neurobiologia i Rendiment Esportiu” és la nova denominació de l’ex “Certificat en Neurociència i Entrenament”.

DOCENTS EXPERTS

Professors:

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

MÒDUL 1: Sistemes sensorials
MÒDUL 2: Percepció i observació motriu
MÒDUL 3: Representació ideomotora
MÒDUL 4: Mòdul integrador

MÒDUL 1: Lògica motriu i presa de decisió
MÒDUL 2: Entrenament decisional
MÒDUL 3: Programació neuromotora
MÒDUL 4: Mòdul integrador

MÒDUL 1: Escorça motora i via corticoespinal
MÒDUL 2: Rol del cerebel i els ganglis de la base
MÒDUL 3: Retroalimentació i ajustament motor
MÒDUL 4: Mòdul integrador

MÒDUL 1: Errors motors
MÒDUL 2: Didàctica especial per a la correcció d'errors
MÒDUL 3: Didàctica de correcció d'errors i transferència
MÒDUL 4: Mòdul integrador

Aprende a

 • Detectar les àrees que participen en la sensopercepció motriu i de quina manera se la pot influir.
 • Determinar de quina manera influeix el sistema nerviós central en el moviment humà i com es pot modelar la capacitat de presa de decisió per al moviment.
 • Detectar quines àrees participen en l'ajustament i el control del moviment i de quina manera.
 • Detectar els errors motors i determinar de quina manera es poden prevenir o corregir.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

4 pagaments mensuals de 156,25 €

€ 625