Certificate in Physical Data Analysis with R for Sport Scientists

€ 625 4 monthly payments of € 156,25

Més informació

€ 625

4 monthly payments of € 156,25

inicia

Coming soon

Nivell: Introductori
Modalitat:
Durada: 4 months
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

The analysis of physical performance data has seen remarkable growth and importance in recent years in professional sports clubs and organizations. The use of programming languages like R has been crucial for processing large volumes of data from various sources (GPS, force platforms, questionnaires, accelerometers, among others).

The information resulting from these analyses has a significant impact on daily decisions in various fields (Physical Preparation, Medical Team, Scouting, etc.), adding greater value to the work of Sport Scientists and achieving a greater impact on team/club performance.

This Sports Scientist profile is of great interest in top-level clubs, and job descriptions specify these competencies as essential in hiring professional profiles. However, currently, there are no courses focusing on learning programming languages like R applied to physical performance data, nor are there subjects focused on these topics at the university level. Therefore, adding this specific competency can make a difference in this highly competitive sector.

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

Module 1: Introduction to Software and Functionalities.
Module 2: Fundamentals and Principles of data analysis applied to physical performance.
Module 3: Data Exploration, Transformation, and Cleaning for later use.
Module 4: Introduction to visualization.

Module 1: Cross-referencing databases from different sources.
Module 2: Creating metrics from raw data.
Module 3: Introduction to statistical analysis.
Module 4: Automated reports for communicating results.

Module 1: Advanced analytics to determine physical performance profiles.
Module 2: Time series analysis.
Module 3: New trends in physical performance analysis.
Module 4: Customizable and interactive dashboards for communicating
results.

Module 1: Application of intermittency to raw data with GPS.
Module 2: Force platform analysis, profile detection, and change detection to raw data calculations.
Module 3: Dashboard for Wellness and RPE records.
Module 4: Injury risk analysis from different sources of data.

Aprende a

 • Implementar les eines, mètodes i estratègies en relació amb l'anàlisi tàctica en futbol, ​​atorgant les habilitats específiques per satisfer la demanda de rols específics per part de clubs professionals.
 • Identificar els paràmetres i elements tàctics de la fase d'inici del joc, per tal de seleccionar, organitzar i transmetre la informació més important de manera eficaç mitjançant el maneig d'eines tecnològiques.
 • Entendre la importància de les ABP en el futbol actual i sobretot obtenir recursos i criteris per desenvolupar l'anàlisi d'aquest tipus d'accions.
 • Aplicar els continguts teòrics i pràctics més rellevants per a l'anàlisi de la fase de la pressió alta al futbol, ​​que et permetran identificar i reconèixer les diferents situacions de pressió alta, així com plantejar tasques per al seu entrenament.
 • Conèixer una metodologia d'observació nova enfocada al Futbol Formatiu basada en el teu propi equip, des d'entrenaments a partits.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

4 monthly payments of € 156,25

€ 625