BIHUB PATH

Elements Bàsics de la Legislació Esportiva

€ 200

Més informació
inicia
10/05/2024
Durada
1 Month
Nivell
Introductori
Dedicació
6/8 hores setmanals
MODALITAT
Online
Impartit en
Spanish

DOCENTS EXPERTS

Profesor
Marcus Bach-Armas
M.A. en Sports Management. Director d'Assumptes Legals i de Govern de Miami Dolphins & Sun Life Stadium.
Profesor

CERTIFICAT

Barça Innovation Hub - Universitas

Entendre a grans trets determinats principis jurídics pot ajudar a les persones no especialitzades a negociar acords comercials millors, a controlar als seus advocats amb més eficàcia i a evitar els riscos durant els processos de presa de decisions d’alt risc en la indústria de l’esport. Podem deixar els tecnicismes als advocats. No obstant això, els principis jurídics bàsics, des de l’execució dels contractes fins al compliment dels acords, són útils per qualsevol que vulgui fer negocis al món de l’esport.

A través d’aquest curs i guiat per Marcus Bach-Armes, Barça Universitas proporciona als negociadors els principis jurídics bàsics del món empresari esportiu, la qual cosa significarà resultats comercials més favorables.

Cursos que comprenen

MÒDUL 1: Principis de contracte
MÒDUL 2: Riscos legals i remeis
MÒDUL 3: Cossos gerents i unions
MÒDUL 4: Legalització esportiva a la pràctica

Aprèn a

Comprendre els elements bàsics d'un contracte i ser capaç de negociar de manera intel·ligent.

Desenvolupar una familiaritat amb processos i mecanismes de resolució de disputes bàsiques.

Entendre els punts forts, febles i les funcions de cossos de gerència en l'esport.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

  • Garanteix la transparència del procés de certificació
  • Valida la identitat del titular del certificat
  • Certifica l'adquisició de competències i habilitats específiques

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

Actividades y consignas con feedback personalizado

ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge