Gestió Patrimonial i Financera en l’Esport

€ 625 4 pagaments mensuals de 156,25 €

Més informació

€ 625

4 pagaments mensuals de 156,25 €

inicia

Jul 10, 2024

Nivell: Introductori
Modalitat: Online
Durada: 4 mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: English

Descripció

Es reconeix a la indústria de l’esport internacional com una de les que més ràpid creixement en el món ha aconseguit amb una important expansió financera fins i tot en situacions econòmiques complicades. De fet, en països en els que el seu desenvolupament econòmic general ha estat més lent a causa d’una agressiva dinàmica de mercat, la indústria de l’esport ha pogut aconseguir un creixement financer invariable, estable i, a vegades, increïblement ràpid. Com a resultat, la indústria de l’esport global ha captat importants capitals d’inversors privats i públics els qui el van veure com una oportunitat de desenvolupament i de millora patrimonial. Això, al seu torn, ha augmentat el capital existent en la indústria com així també els recursos oferts als esportistes professionals posant l’accent en la necessitat i el potencial d’una apropiada i organitzada gestió patrimonial en l’esport. Aquest certificat ofereix una anàlisi àmplia i exhaustiva de la gestió patrimonial en l’esport en concentrar-se en totes les àrees de planificació, conservació i millora de patrimoni en la indústria. També analitzem les oportunitats i riscos de l’ampli poder tou associat amb la gestió patrimonial en l’esport per a així poder oferir una visió completa d’aquesta àrea tan important i en constant desenvolupament. En acabar la certificació, el participant haurà desenvolupat un enteniment ampli i detallat sobre els principis de la gestió patrimonial, com són i com poden implementar-se en la indústria de l’esport. El participant també haurà adquirit les habilitats de reflexió crítica necessàries per a identificar i avaluar possibles noves vies de gestió patrimonial centrades tant en la conservació com en la millora del patrimoni dins de la indústria esportiva.

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

Mòdul 1: Personalitat i comportament financer - Diferents estils de diners en l'esport
Mòdul 2: Planificació patrimonial i d'inversió - Estratègies d'inversió en l'esport
Mòdul 3: Principis d'inversió - Comprensió de riscos i rendibilitat en l'esport
Mòdul 4: Elements bàsics d'inversió - Components de la gestió patrimonial

Mòdul 1: Estil de gestió d'inversions - Maneig actiu o passiu en l'esport
Mòdul 2: Inversió d'impacte en l'esport - Inversió socialment responsable en l'esport
Mòdul 3: Inversió en béns personals i terrenys - Inversions en terrenys en l'esport
Mòdul 4: Consideracions relatives a la inversió - Decisions respecte a la conservació del patrimoni en l'esport

Mòdul 1: Inversions a mesura en l'esport - Aprofitar la singularitat de l'esport
Mòdul 2: Tributació sobre el patrimoni - Com minimitzar els costos impositius en l'esport
Mòdul 3: Fideïcomisos en l'esport - Agregar valor a l'esport
Mòdul 4: Filantropia en l'esport - Transferència de patrimoni en i a través de l'esport

Mòdul 1: Gestió patrimonial en l'esport impulsada per l'esport i la política
Mòdul 2: Identificar riscos polítics en la gestió patrimonial
Mòdul 3: Reduir riscos polítics en la gestió patrimonial
Mòdul 4: Aprofitar oportunitats polítiques en la gestió patrimonial

Aprende a

 • Comprensió del panorama de gestió patrimonial i el potencial de l'ecosistema esportiu.
 • Habilitat per a avaluar amb criteri com la gestió patrimonial pot planejar-se i conservar-se en l'esport.
 • Capacitat per a identificar oportunitats creatives de millora de patrimoni en l'esport.
 • Desenvolupament de pensament estratègic en la gestió de poders suaus i les seves oportunitats i riscos en l'esport.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

4 pagaments mensuals de 156,25 €

€ 625