Professional Diploma in Neurobiology and Psychology in Team Sports

€ 1200 10 monthly payments of €120

Més informació

€ 1200

10 monthly payments of €120

inicia

Jun 25, 2024

Nivell: Introductory
Modalitat:
Durada: 10 months
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: English

Descripció

És ben coneguda la importància del cervell i del sistema nerviós central íntegrament com a eix fonamental en el moviment humà, i per tant en el rendiment esportiu. Cada presa de decisió i cada execució en el camp tenen el seu origen en el sistema nerviós central, el qual està també relacionat amb qüestions emocionals i intel·lectuals. Com a professionals que interactuem amb esportistes, hem de ser capaços de comprendre el desenvolupament holístic dels atletes, inclosos els dominis biofísics i psicosocials, i aplicar aquest coneixement a la seva pràctica d’entrenament. L’educació física escolar i els sistemes d’entrenament no aconsegueixen satisfer la demanda de l’alfabetització motora. D’aquí sorgeix la necessitat d’estudiar el moviment humà amb relació al sistema nerviós i les seves diverses funcions, amb l’objectiu de desenvolupar esportistes amb major consciència motriu i millors capacitats de presa de decisió. Sens dubte, el desenvolupament estructurat d’aquesta temàtica constituirà una fita per avançar cap a un propòsit tan ambiciós.

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

MODULE 1: Motor Cortex and Cortical Spinal Tract
MODULE 2: Role of the Cerebellum and Basal Ganglia
MODULE 3: Feedback and Motor Adjustment
MODULE 4: Integrative Reading

MODULE 1: Motor Faults
MODULE 2: Special Teaching Methods for Correcting Faults
MODULE 3: Transference and Interference
MODULE 4: Integrative Reading

MODULE 1: Sensory Systems
MODULE 2: Motor Perception and Observation
MODULE 3: Ideomotor Representation
MODULE 4: Integrative Reading

MODULE 1: The Logic of Motor Functions and Decision-Making
MODULE 2: Decision Training
MODULE 3: Neuromotor Programming
MODULE 4: Integrative Reading

MODULE 1: Characteristics of the musculoskeletal system.
MODULE 2: Muscle action and its relationship to sports.
MODULE 3: Systemic changes in detraining and immobilization.
MODULE 4: Assessment of muscular properties in relation to sport.

MODULE 1: Attention and concentration
MODULE 2: Motivation
MODULE 3: Anxiety and stress
MODULE 4: Self-confidence

MODULE 1: Psychological intervention plan
MODULE 2: Psychological intervention techniques adapted to coaches
MODULE 3: Psychological intervention techniques 1
MODULE 4: Psychological intervention techniques 2

MODULE 1: The sports environment
MODULE 2: The family environment
MODULE 3: Importance of communication in the sports environment
MODULE 4: Training and competition

MODULE 1: Systemic model
MODULE 2: Sports career model I and II
MODULE 3: Dual career
MODULE 4: Examples of intervention in different transition stages of an athlete's life

MODULE 1: Mental strenght in individual athletes.
MODULE 2: Mental strenght in sports teams.
MODULE 3: Emotional regulation in sports coaches.
MODULE 4: Integrated module.

Aprende a

 • Determine how the central nervous system influences human movement as well as how we can shape the ability to make decisions for movement.
 • Develop or strengthen skills to acquire tools that allow better coaching of high-level athletes with the ultimate goal of achieving the highest performance in all areas.
 • Work in teams and generate communication channels within multidisciplinary teams.
 • Implement intervention strategies to train high-performance athletes in attention, concentration, and motivation, as well as the management of variables to control anxiety and stress.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

10 monthly payments of €120

€ 1200