Diplomat en Lesions en Esports D’Equip

€ 990 10 pagaments mensuals de 99 €

Més informació

€ 990

10 pagaments mensuals de 99 €

inicia

Jul 10, 2024

Nivell: Avançat
Modalitat: Online
Durada: 9 mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

MÒDUL 1: Prevenció i readaptació de lesions
MÒDUL 2: Gestió de la lesió muscular i tendinopatia
MÒDUL 3: Gestió de la lesió articular i òssia
MÒDUL 4: Presa de decisions i tornada a la competició

MÒDUL 1: CONCEPTES BÀSICS EN EPIDEMIOLOGIA I PREVENCIÓ DE LESIONS
Unitat 1: Conceptes bàsics en prevenció de lesions
Unitat 2: Epidemiologia en esports de conjunt

MÒDUL 2: PREVENCIÓ DE LESIONS MUSCULARS
Unitat 1: Prevenció de lesions musculars més freqüents (isquiotibials)
Unitat 2: Abordatge preventiu en la prevenció de lesions musculars

MÒDUL 3: PREVENCIÓ DE LESIONS ARTICULARS
Unitat 1: Prevenció de lesions articulars més freqüents de MMII (lesió de LCA)
Unitat 2: Prevenció de lesions articulars més freqüents de MMSS (lesions d'espatlla)

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

MÒDUL 1: Gestió de la patologia mèdica 1
MÒDUL 2: Gestió de la patologia mèdica 2
MÒDUL 3: Patologies específiques per esport
MÒDUL 4: Esports i competicions especials

MÒDUL 1: Característiques del sistema músculoesquelètic.
Unitat 1: El moviment des del sistema nerviós central.
Unitat 2: Funcionalitat del múscul esquelètic.

MÒDUL 2: Les accions musculars i la seva relació amb l'esport.
Unitat 1: Tipus d'acció muscular.
Unitat 2: Interrelació de les accions musculars en el moviment i el manteniment de la posició.

MÒDUL 3: Canvis sistèmics en el desentrenament i la immobilització.
Unitat 1: Desentrenament en relació amb el músculoesquelètic.
Unitat 2: La hipertròfia muscular.

MÒDUL 4: La valoració de les propietats musculars en relació amb l'esport.
Unitat 1: L'electromiografia de superfície.
Unitat 2: La tensiomiografia.

MÒDUL 1: LÒGICA MOTRIU I PRESA DE DECISIÓ
Unitat 1: Pensant en moviment
Unitat 2: Neurobiologia de les decisions.

MÒDUL 2: ENTRENAMENT DECISIONAL
Unitat 1: Educació pel moviment
Unitat 2: Variables i decisió

MÒDUL 3: PROGRAMACIÓ NEUROMOTORA
Unitat 1: Programa
Unitat 2: Engrama

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

MÒDUL 1: Estudi de la lesió en l'esport: els mecanismes lesius i els factors de risc de lesió associats.
MÒDUL 2: Les lesions esportives i la seva relació amb la qualitat de força.
MÒDUL 3: Manifestacions de la força i la potència muscular en el procés de readaptació post lesió.
MÒDUL 4: Nous paradigmes en l'entrenament de la força: musculació mitjançant oclusió vascular.

MÒDUL 1: Relació entre variables de càrrega entre si, i amb variables de càrrega externa
MÒDUL 2: Relació entre variables de càrrega externa
MÒDUL 3: Integració de mesures. Índex d’eficiència
MÒDUL 4: Elecció de variables

MÒDUL 1: ESCORÇA MOTORA I VIA CORTICAL ESPINAL
Unitat 1: Àrees motores
Unitat 2: Cèl·lules piramidals gegants de Betz i via corticoespinal

MÒDUL 2: ROL DEL CEREBEL I ELS GANGLIS DE LA BASE
Unitat 1: Cerebel
Unitat 2: Ganglis de la base

MÒDUL 3: RETROALIMENTACIÓ I AJUST MOTOR
Unitat 1: Neurocibernètica
Unitat 2: Feedback

MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

MÒDUL 1: Model sistèmic
MÒDUL 2: Model de carrera esportiva I i II
MÒDUL 3: Carrera dual
MÒDUL 4: Exemples d'intervenció en etapes de transició en la vida de l'esportista

Aprende a

 • Conèixer les característiques fonamentals tant d'estratègies de prevenció i rehabilitació de lesions, com dels diferents mecanismes de lesió en esports d'equip.
 • Plantejar estratègies preventives eficients basades en un procés sustentat en l'evidència científica.
 • Manejar les patologies i lesions diferenciades per esport.
 • Millorar l'anàlisi crítica en realitzar un programa d'entrenament en els diferents rols professionals relacionats amb les ciències de l'esport i la salut.
 • Determinar de quina manera influeix el sistema nerviós central en el moviment humà i com es pot modelar la capacitat de presa de decisió per al moviment.
 • Aplicar la metodologia adequada en el disseny del procés de readaptació post lesió en aquelles afeccions on el desenvolupament de la força tingui un marcat protagonisme.
 • Analitzar les dades del monitoratge de la càrrega de treball per poder orientar el procés d'entrenament cap a la prevenció de lesions i el consegüent augment del rendiment esportiu.
 • Detectar quines àrees participen en l'ajust i el control del moviment i de quina manera.
 • Utilitzar estratègies específiques per a treballar la carrera dual i conèixer les diferents transicions de la vida d'un esportista.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

10 pagaments mensuals de 99 €

€ 990