Sports Entrepreneurship Program: transformant idees en negocis

€ 1000

Més informació

€ 1000

inicia

Jul 10, 2024

Nivell: Introductori
Modalitat: Online
Durada: 6 mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

Tens una idea concreta per millorar la indústria de l’esport?
Has detectat algun problema, necessitat o frustració que t’agradaria atacar?
Vols ser protagonista dels canvis trencadors en el món de l’esport?

L’Sports Entrepreneurship Program del BIHUB és el primer programa global i virtual d’empreniment, desenvolupat per experts de la indústria de l’esport.

Aquest curs està enfocat en oferir la guia, l’acompanyament i els recursos necessaris a emprenedors en fase llavor o inicial, per desenvolupar amb èxit la seva idea de negoci en la indústria de l’esport.

Es tracta d’un programa introductori que repassa els conceptes fonamentals de la innovació i l’empreniment. Està específicament dissenyat per donar-te els coneixements i les habilitats necessàries per a:

 • identificar una oportunitat
 • dissenyar una solució amb una proposta de valor creativa i diferencial
 • crear i validar el model de negoci
 • preparar la seva validació amb usuaris
 • identificar i perseguir oportunitats de creixement

Es tracta d’una formació integral en què adquiriràs eines concretes per augmentar la probabilitat d’èxit dels teus projectes, validant la proposta amb el mercat del sector esportiu i adaptant-la a les seves necessitats.

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

MÒDUL 1. L'activitat emprenedora
MÒDUL 2. La definició de la visió
MÒDUL 3. L'equip de treball
MÒDUL 4. Metodologies Àgils

MÒDUL 1. La proposta de valor: Encaix problema - solució
MÒDUL 2. El segment de clients
MÒDUL 3. Desenvolupament de clients
MÒDUL 4. Empatitzant amb el client

MÒDUL 1. La proposta de valor i l'Encaix Problema - Solució
MÒDUL 2. Proves i experiments de validació
MÒDUL 3. Producte Mínim Viable
MÒDUL 4. Mides i tipus de mercat

MÒDUL 1. Introducció al modelatge de negocis
MÒDUL 2. Infraestructura
MÒDUL 3. Estructura de Costs
MÒDUL 4. Models de monetització

MÒDUL 1. Patrons de models de negocis
MÒDUL 2. Mètriques de creixement claus
MÒDUL 3. Les Cohorts
MÒDUL 4. Mesura de l'Encaix Producte - Mercat (Product Market Fit)

MÒDUL 1. Desenvolupament de l'estratègia de vendes
MÒDUL 2. Fonts de finançament
MÒDUL 3. Presentació de l'empreniment
MÒDUL 4. Organitzacions Exponencials

Aprende a

 • Validar el problema o necessitat que es desitja atendre.
 • Descobrir early adopters del producte o servei.
 • Trobar l'encaix entre producte i mercat.
 • Validar la Solució mitjançant el desenvolupament d'un Mínim Producte Viable.
 • Construir múltiples versions del model de negocis a través d'iteraccions empíriques.
 • Dissenyar estratègies de desenvolupament de clients.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

€ 1000