Certificat en Entrenament en els Esports d’Equip Indoor

€ 625 4 quotes mensuals de 156,25 €

Més informació

€ 625

4 quotes mensuals de 156,25 €

inicia

Jul 10, 2024

Nivell: Introductori
Modalitat:
Durada: 4 Mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

Actualment uns 800 milions de persones practiquen el voleibol almenys una vegada per setmana a tot el món. Aquest esport es juga principalment a Europa Occidental, Amèrica del Nord i l’Índia i engloba més de 220 federacions nacionals afiliades; per part seva, el bàsquet és un esport practicat per uns 450 milions de persones a tot el món distribuïdes en 213 federacions nacionals i dividides, a la vegada, en 5 federacions continentals. El bàsquet és especialment popular als EUA i a la Xina, així com en tota Europa continental i Amèrica del Sud, la qual cosa el converteix en un dels esports mundials més practicats; a més, el futbol sala i l’handbol són esports practicats per uns 30 i 19 milions de persones respectivament. És evident, per tant, la rellevància dels esports d’equip indoor i, l’elevat impacte en diferents àmbits com el polític, social, econòmic i cultural a nivell mundial. Els esports col·lectius en general i, els esports d’equip indoor en particular, han basat generalment els seus mètodes d’entrenament en la teoria general de l’entrenament utilitzada per als esports individuals, particularment l’atletisme. Donada les evidents diferències entre tots dos tipus d’esports, sembla lògic plantejar un nou enfocament que s’adapti millor a les pròpies característiques i necessitats dels esports col·lectius. En aquest sentit, és ineludible un canvi de paradigma que condueixi als entrenadors i professionals de l’àmbit esportiu en una direcció més adequada. Per a això, hem de conèixer les característiques pròpies dels esports d’equip indoor, basades en el paradigma de la complexitat i, així, proposar una metodologia que empoderi al jugador i totes les seves estructures i capacitats com la pedra angular d’aquesta proposta. Els alts requeriments neuromusculars, bioinformacionals i fisiològics que imposa la competició en els esports col·lectius indoor, unit amb uns calendaris competitius cada vegada més densos suposen una alta càrrega en els esportistes. La comprensió de l’efecte dels resultats de les càrregues d’entrenament i competitives en el rendiment esportiu i en la “prevenció” de lesions es converteix, per tant, en una qüestió crucial per als entrenadors, els preparadors físics, els científics esportius i per als professionals relacionats amb la medicina esportiva. En aquest sentit, els avanços tecnològics han proveït de noves eines a tots aquests professionals permetent-los entre altres aspectes el control, la valoració i el monitoratge de la càrrega per a optimitzar el procés d’entrenament, el rendiment i “prevenir” lesions.

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

Mòdul 1: Avancem sota el paradigma més adequat per tal d’optimitzar el rendiment esportiu? La complexitat en els esports d'equip indoor.
Mòdul 2: L'entrenament estructurat com a base de la metodologia en els esports d'equip indoor.
Mòdul 3: L'esportista (estructura hipercomplexa) com a nucli de la metodologia d'entrenament.
Mòdul 4: Pilars bàsics de l'entrenament estructurat i utilització dels condicionants com a eina per a dissenyar tasques d'entrenament.

Mòdul 1: La força com la capacitat física única per a expressar-se a nivell motriu en la complexitat del joc.
Mòdul 2: Entrenament de força. Disseny de les situacions simuladores preferencials per a suportar els requeriments físics en els esports indoor.
Mòdul 3: Entrenament de la velocitat en els esports indoor. Implementació en el Microcicle estructurat.
Mòdul 4: Entrenament de la resistència en els esports indoor. Implementació en el Microcicle estructurat.

Mòdul 1: Entrenament de l'estructura cognitiva des de la complexitat.
Mòdul 2: Entrenament de l'estructura coordinativa des de la complexitat.
Mòdul 3: Entrenament de l'estructura creatiu-expressiva des de la complexitat.
Mòdul 4: Com ordenem les diferents actuacions per a optimitzar el rendiment esportiu? Estratègies organitzatives temporals de les estructures (planificació).

Mòdul 1: Control i monitoratge de la càrrega d'entrenament i competitiva per a optimitzar el rendiment. Aplicació de la micro tecnologia
Mòdul 2: Control i monitoratge de la càrrega d'entrenament i competitiva per a reduir el risc lesiu. Aplicació de la micro tecnologia.
Mòdul 3: Aplicació dels sistemes inercials per a avaluar l'estructura condicional i bioenergètica del jugador/a.
Mòdul 4: Concepte de “Respondre” i «no-respondre” en l'entrenament. Estratègies de recuperació per a minimitzar l'impacte de la càrrega.

Aprende a

 • Treball en equip i col·laboratiu. Definició: capacitat d'integrar-se amb els companys per a aconseguir els objectius compartits i la sinergia d'un grup d'alta performance.
 • Capacitat d'anàlisi/reflexió: Definició: capacitat d'examinar metòdicament els diferents aspectes d'una realitat o situació i assumir una valoració enfront d'ells.
 • Creativitat/ Solucions innovadores basades en el coneixement Definició: capacitat per a donar noves alternatives de solució

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

4 quotes mensuals de 156,25 €

€ 625