Diplomat en Rendiment en el Futbol Femení

€ 1200

Més informació

€ 1200

inicia

Jul 10, 2024

Nivell: Introductori
Modalitat: Online
Durada: 10 months
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: English

Descripció

El creixement del futbol femení durant els últims anys ha estat exponencial, i continua creixent a gran velocitat. Els clubs i federacions s’hi impliquen i hi aposten cada vegada més, i els recursos econòmics permeten que els equips puguin professionalitzar-se i estar focalitzats en l’òptim rendiment.

La preparació física ha estat una de les bases més importants en aquest canvi, o fins i tot el trampolí per fer un salt a ser realment un equip d’elit. Es donarà visibilitat a tots els professionals o persones amb ambició de ser futurs professionals del futbol femení, de com és el desenvolupament de la condició física de la dona en el futbol en el Barça plantejat des del punt de vista multidisciplinari de totes les àrees implicades en l’aspecte condicional.

Durant l’aprenentatge, ens endinsarem en l’aplicació professional de l’entrenament de la força en l’activitat dels dos grans perfils professionals exposats: el preparador de força (strength and conditioning coach) i el readaptador postlesió (return-to-play coach). En tots dos casos, els dos cursos centrals del certificat desenvolupen un índex de continguts que aporta el coneixement fonamental i actualitzat d’aquests dos perfils, amb la força com a contingut troncal. De manera sintetitzada, s’exposen els punts fonamentals del desenvolupament d’ambdós perfils, i s’incideix en la metodologia de treball en cada un.

El certificat se centra en l’ús de la cinètica procedent de les proves en plataformes de força. Aquesta tecnologia s’ha convertit en un actiu clau per a donar resposta als interrogants relacionats amb el rendiment i les lesions als quals s’enfronten constantment els professionals en aquest camp. L’objectiu és proporcionar-te els mitjans per a comprendre i utilitzar les dades derivades de les valoracions de la plataforma de força a fi d’orientar i millorar els teus processos de presa de decisions en matèria de rendiment esportiu, rehabilitació i tornada a la pràctica de l’esport.

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

Mòdul 1: Anàlisi de la tasca d'entrenament
Mòdul 2: Anàlisi de la sessió d'entrenament
Mòdul 3: Anàlisi del microcicle d'entrenament
Mòdul 4: Anàlisi del mesocicle i de fases temporals més àmplies d'entrenament

MÒDUL 1: Característiques de l’aparell locomotor
Unitat 1: El moviment des del sistema nerviós central
Unitat 2: Funcionalitat del múscul esquelètic

MÒDUL 2: Les accions musculars i la relació amb l’esport
Unitat 1: Tipus d’accions musculars
Unitat 2: Interrelació de les accions musculars en el moviment i el manteniment de la posició

MÒDUL 3: Canvis multisistèmics en el desentrenament i la immobilització
Unitat 1: Desentrenament en relació amb el múscul esquelètic
Unitat 2: La hipertròfia muscular

MÒDUL 4: La valoració de les propietats musculars relacionades amb l’esport
Unitat 1: L’electromiografia de superfície
Unitat 2: La tensiomiografia.

MÒDUL 1: Contextualització: com adaptem l’entrenament de força als esports d’equip?
Unitat 1: La qualitat de força i la relació amb els requeriments coordinatius i cognitius dels esports d’equip
Unitat 2: La progressió en la dificultat del treball de força en relació amb l’especificitat de l’esport

MÒDUL 2: Metodologia del treball de força en l’esport de situació
Unitat 1: L’entrenament de força i la necessitat de treballar amb sobrecàrrega
Unitat 2: Integració del treball de força amb la resta de capacitats

MÒDUL 3: Integració del treball de força en la planificació i programació dels esports de situació
Unitat 1: La força en l’entrenament integrat d’una programació de tipus lliga regular de llarga durada. Exemplificació basada en el futbol
Unitat 2: La força en l’entrenament integrat d’una programació de tipus blocs de preparació-competició. Exemplificació basada en el tennis

MÒDUL 4: La força en el disseny de tasques específiques a l’esport. Exemplificació al futbol
Unitat 1: Els small-sided games (SSG): característiques del disseny i relació amb el desenvolupament de les habilitats esportives.
Unitat 2: Els SSG: relació amb el treball de força.

MÒDUL 1: Estudi de la lesió a l’esport: els mecanismes lesius i els factors de risc de lesió relacionats
Unitat 1: Biomecànica lesiva i implicació de la força en la recuperació de les habilitats esportives
Unitat 2: Factors de risc relacionats amb la manca de força

MÒDUL 2: Les lesions esportives i la relació amb la qualitat de força
Unitat 1: Les lesions de les estructures musculars i tendinoses
Unitat 2: Les lesions articulars

MÒDUL 3: Manifestacions de la força i la potència muscular en el procés de readaptació postlesió
Unitat 1: La força i les seves diferents manifestacions segons càrrega externa i velocitat d’execució
Unitat 2: Programació del treball de força en les lesions esportives

MÒDUL 4: Nous paradigmes en l’entrenament de la força: musculació amb restricció del flux sanguini
Unitat 1: Bases de la musculació tradicional vs. musculació amb restricció del flux sanguini o blood flow restriction (BFR)
Unitat 2: Programació de l’entrenament amb restricció del flux sanguini: variables clau per a la prescripció òptima

Cinètica en lesions del LCA i rehabilitació (avaluació de jump-land)
Cinètica en el risc de lesions del LCA i rehabilitació
Cinètica i cinemàtica en lesions musculars i de tendó en els membres inferiors i rehabilitació de ròtula, tendó d'Aquil·les, engonal i isquiotibials.

Proves addicionals dinàmiques en membres inferiors (salt d'esquats, drop jump, esquats, land&hold).
Prova isomètrica en membres inferiors
Marc i caixa d'eines per a la cinètica i la cinemàtica en la rehabilitació i el retorn al joc
Marc i caixa d'eines per al control de resposta a la càrrega a curt termini i avaluació d'adaptacions cròniques.

Mòdul 1: Context i evolució de l'entrenament en el futbol femení.
Mòdul 2: El Microcicle Estructurat.
Mòdul 3: Integració de l'estructura.
Mòdul 4: Individualització de les càrregues.

Mòdul 1: Context i evolució de l'entrenament de Força en la dona.
Mòdul 2: L'Entrenament Coadjuvant en el microcicle estructurat.
Mòdul 3: Variabilitat-Especificitat.
Mòdul 4: Individualització, control i avaluació de la Força.

Mòdul 1: Contextualització científica.
Mòdul 2: Monitoratge de la càrrega interna.
Mòdul 3: Monitoratge de la càrrega externa.
Mòdul 4: Mecanismes de test i avaluació.

Mòdul 1: Fisiologia i lesionabilitat de la dona futbolista.
Mòdul 2: Prevenció, recuperació i readaptació de lesions.
Mòdul 3: Entrenament invisible: nutrició i descans.
Mòdul 4: Psicologia i context sociològic.

Aprende a

 • Implementar les eines, mètodes i estratègies en relació amb l'anàlisi tàctica en futbol, ​​atorgant les habilitats específiques per satisfer la demanda de rols específics per part de clubs professionals.
 • Identificar els paràmetres i elements tàctics de la fase d'inici del joc, per tal de seleccionar, organitzar i transmetre la informació més important de manera eficaç mitjançant el maneig d'eines tecnològiques.
 • Entendre la importància de les ABP en el futbol actual i sobretot obtenir recursos i criteris per desenvolupar l'anàlisi d'aquest tipus d'accions.
 • Aplicar els continguts teòrics i pràctics més rellevants per a l'anàlisi de la fase de la pressió alta al futbol, ​​que et permetran identificar i reconèixer les diferents situacions de pressió alta, així com plantejar tasques per al seu entrenament.
 • Conèixer una metodologia d'observació nova enfocada al Futbol Formatiu basada en el teu propi equip, des d'entrenaments a partits.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

€ 1200