Diplomat en Entrenador de Futbol

€ 1200 10 monthly payments of €120

Més informació

€ 1200

10 monthly payments of €120

inicia

Jun 25, 2024

Nivell: Avançat
Modalitat: Online
Durada: 10 months
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: English

Descripció

Al llarg d’aquest programa introductori, aprendràs a identificar els punts clau de la idea de joc del FC Barcelona, a partir dels quals s’estructura tot l’estil propi que s’ha utilitzat tant en el primer equip com en el futbol base. El continu avanç en el desenvolupament i evolució de l’anàlisi tàctica en el futbol fa imprescindible que l’estudi i formació en aquest camp de treball sigui permanent. Les propostes de treball són cada vegada més àmplies per als analistes, podent prendre rols de treball en temes específics d’anàlisis. Per aquest motiu aprofundirem en l’avaluació especifica de la fase d’inici de joc; l’anàlisi d’accions de pilota parada per poder optimitzar-les al màxim i d’aquesta manera, treure avantatge competitiu al nostre rival; anàlisis de les situacions de pressió alta més comunes en un partit de futbol, oferint les eines per a una millor comprensió d’aquesta fase del joc; finalment, abordar la metodologia d’observació realitzada en el FC Barcelona enfocada a categories del Futbol Formatiu.

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

Mòdul 1: Les ciències “suport” del Futbol Barça

Mòdul 2: Els elements que el formen

Mòdul 3: Els components identificatius del Futbol Barça

Mòdul 4: El joc com a procés

Mòdul 1: Entrenament optimitzador

Mòdul 2: Elements cognitius del jugador

Mòdul 3: Elements grupals de l’equip

Mòdul 4: Les fases del joc

Mòdul 1: Entrenar-optimitzar

Mòdul 2: La sessió d’entrenament

Mòdul 3: Entrenament específic del Futbol Barça I

Mòdul 4: Entrenament específic del Futbol Barça II

MÒDUL 1. Pensament crític i context metodològic. D'on venim i cap on anem? Entendre quin és el fi últim de la metodologia i com integrar tots els elements existents en el context d'aprenentatge.
MÒDUL 2. L'aprenentatge de l'entrenador. Per què veu el que veu l'entrenador? Entendre com emergeixen les seves conductes i com aconseguir estar en sintonia amb el context de l'equip.
MÒDUL 3. La interacció entrenador-jugador. Com optimitzar l'intercanvi d'informació i tenir un major impacte en el procés d'aprenentatge? Entendre les condicions de l'entorn a través de les quals es faciliten i es generen les conductes naturalitzades del jugador/a.
MÒDUL 4. Intercanvi pedagògic amb el jugador. Estratègies i Atmosfera d'aprenentatge.

MÒDUL 1. L'aprenentatge observacional. Com donar el feedback? Entendre quins aspectes diferencials aporta en el quefer de l'entrenador combinar el feedback visual amb la pràctica física.
MÒDUL 2. Les pràctiques d'entrenament. On donar el feedback? Atendre com entrenador al efecte resultant sobre el jugador de la relació entre el context de pràctica i l'estil d'intervenció.
MÒDUL 3. L'intercanvi amb el jugador a través de l'aprenentatge observacional. Anticipar i concretar la informació multimodal extrínseca per a potenciar el procés d'aprenentatge motor.
MÒDUL 4. El feedback visual en vídeo. Per què donar vídeo-feedback? Alterar la velocitat de visionat per a especificar la interacció.

MÒDUL 1. SSPs de preferència coordinativa
MÒDUL 2. SSPs de preferència cognitiva
MÒDUL 3. SSPs de preferència contextual
MÒDUL 4. Paràmetres transversals: introducció de la variabilitat i disseny orientat o exploratori.

MÒDUL 1: Definició i evolució de la fase d'inici i comprensió dels criteris generals d'anàlisis
MÒDUL 2: Estudi dels elements estructurals de la fase d'inici
MÒDUL 3: Estudi dels elements dinàmics de la fase d'inici
MÒDUL 4: Anàlisi estadística, selecció i presentació de la informació

MÒDUL 1: La importància de les ABP i introducció a la seva anàlisi
MÒDUL 2: Anàlisi de les ABP defensives
MÒDUL 3: Anàlisi de les ABP ofensives
MÒDUL 4: Tendències metodològiques de l'entrenament de les ABP

Aprende a

 • Implementar les eines, mètodes i estratègies en relació amb l'anàlisi tàctica en futbol, ​​atorgant les habilitats específiques per satisfer la demanda de rols específics per part de clubs professionals.
 • Identificar els paràmetres i elements tàctics de la fase d'inici del joc, per tal de seleccionar, organitzar i transmetre la informació més important de manera eficaç mitjançant el maneig d'eines tecnològiques.
 • Entendre la importància de les ABP en el futbol actual i sobretot obtenir recursos i criteris per desenvolupar l'anàlisi d'aquest tipus d'accions.
 • Aplicar els continguts teòrics i pràctics més rellevants per a l'anàlisi de la fase de la pressió alta al futbol, ​​que et permetran identificar i reconèixer les diferents situacions de pressió alta, així com plantejar tasques per al seu entrenament.
 • Conèixer una metodologia d'observació nova enfocada al Futbol Formatiu basada en el teu propi equip, des d'entrenaments a partits.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

10 monthly payments of €120

€ 1200