Diplomat en Preparació Física

€ 990 10 pagaments mensuals de 99 €

Més informació

€ 990

10 pagaments mensuals de 99 €

inicia

Jun 25, 2024

Nivell: Avançat
Modalitat: Online
Durada: 9 mesos
Dedicació: 6/8 hores setmanals
Impartit a: Spanish

Descripció

IMPORTANT:

Si sou o heu participat en un programa en línia del Barça Innovation Hub Universitas i esteu interessat en inscriure-us a aquest Diploma Professional, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de CHAT per orientar-vos en el procés de compra.

DOCENTS EXPERTS

 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |
 • CURSOS QUE HO COMPONEN |

MÒDUL 1: Característiques del sistema músculoesquelètic.
Unitat 1: El moviment des del sistema nerviós central.
Unitat 2: Funcionalitat del músculoesquelètic.

MÒDUL 2: Les accions musculars i la seva relació amb l'esport.
Unitat 1: Tipus d'acció muscular.
Unitat 2: Interrelació de les accions musculars en el moviment i el manteniment de la posició.

MÒDUL 3: Canvis sistèmics en el desentrenament i la immobilització.
Unitat 1: Desentrenament en relació amb el músculoesquelètic.
Unitat 2: La hipertròfia muscular.

MÒDUL 4: La valoració de les propietats musculars en relació amb l'esport.
Unitat 1: L'electromiografia de superfície.
Unitat 2: La tensiomiografia.

MÒDUL 1: Contextualització: com adaptem l'entrenament de força als esports d'equip?
Unitat 1: La qualitat de força i la seva relació amb els requeriments coordinatius i cognitius dels esports d'equip.
Unitat 2: La progressió en la dificultat del treball de força en relació amb l'especificitat de l'esport.

MÒDUL 2: Metodologia del treball de força en l'esport de situació.
Unitat 1: L'entrenament de força i la necessitat de treballar amb sobrecàrrega.
Unitat 2: Integració del treball de força amb la resta de capacitats.

MÒDUL 3: Integració del treball de força en la planificació i programació dels esports de situació.
Unitat 1: La força en l'entrenament integrat d'una programació de tipus lliga regular de llarga durada. Exemplificació basada en el futbol.
Unitat 2: La força en l'entrenament integrat d'una programació de tipus blocs de preparació – competició. Exemplificació basada en el tennis.

MÒDUL 4: La força en el disseny de tasques específiques de l'esport. Exemplificació en futbol.
Unitat 1: Els small-sided games (SSG): característiques per al seu disseny i relació amb el desenvolupament de les habilitats esportives.
Unitat 2: Els SSG: relació amb el treball de força.

MÒDUL 1: Estudi de la lesió en l'esport: els mecanismes de lesió i els factors de risc de lesió associats.
Unitat 1: Biomecànica lesiva i implicació de la força en la recuperació de les habilitats esportives.
Unitat 2: Factors de risc associats a la falta de força.

MÒDUL 2: Les lesions esportives i la seva relació amb la qualitat de força.
Unitat 1: Les lesions de les estructures muscular i tendinosa.
Unitat 2: Les lesions articulars.

MÒDUL 3: Manifestacions de la força i la potència muscular en el procés de readaptació post lesió.
Unitat 1: La força i les seves diferents manifestacions segons càrrega externa i velocitat d'execució.
Unitat 2: Programació del treball de força en les lesions esportives.

MÒDUL 4: Nous paradigmes en l'entrenament de la força: musculació mitjançant oclusió vascular.
Unitat 1: Bases de la musculació tradicional versus musculació per mitjà de l'oclusió vascular o Blood Flow Restriction (BFR).
Unitat 2: Programació de l'entrenament mitjançant oclusió vascular: variables clau per a l'òptima prescripció.

MÒDUL 1: Tecnologia, equipament i entrenament de la força de caràcter general.
Unitat 1: Equipaments per al treball d'orientació general en relació amb l'especificitat de l'esport.
Unitat 2: Altres equipaments relacionats amb les càrregues d'orientació general.

MÒDUL 2: Tecnologia, equipament i entrenament de la força de caràcter específic en relació amb l'esport.
Unitat 1: Equipaments per al treball d'orientació dirigida i específica en relació amb les habilitats específiques de l'esport.
Unitat 2: La tecnologia GPS i la seva relació amb la valoració i el control de la força en l'entrenament i la competició.

MÒDUL 3: Tecnologia en la valoració de la força i la potència muscular.
Unitat 1: Utilització de encoders lineals i rotatoris per a la valoració de la força i la potència muscular.
Unitat 2: Sistemes integrats en la valoració muscular.

MÒDUL 4: Tecnologia interactiva i entrenament de la força.
Unitat 1: Gamificació en l'esport.
Unitat 2: Metodologies interactives relacionades amb la gamificació.

MÒDUL 1: Prevenció i readaptació de lesions
MÒDUL 2: Gestió de la lesió muscular i tendinopatia
MÒDUL 3: Gestió de la lesió articular i òssia
MÒDUL 4: Presa de decisions i tornada a la competició

MÒDUL 1: Gestió de la patologia mèdica 1
MÒDUL 2: Gestió de la patologia mèdica 2
MÒDUL 3: Patologies específiques per esport
MÒDUL 4: Esports i competicions especials

MÒDUL 1: Lideratge
MÒDUL 2: Eines de comunicació
MÒDUL 3: Climes motivacionals
MÒDUL 4: L'entrenador i el seu entorn

MÒDUL 1: Exercici i fatiga
Unitat 1: Què és la fatiga?
Unitat 2: Retardar la fatiga

MÒDUL 2: Recuperació i adaptació
Unitat 1: Recuperació
Unitat 2: Adaptació

MÒDUL 3: Optimitzar la recuperació i l'adaptació
Unitat 1: Optimitzar la recuperació amb la nutrició
Unitat 2: Optimitzar l'adaptació amb la nutrició

MÒDUL 4: Recuperació de lesions
Unitat 1: Diferents fases de la lesió
Unitat 2: Estratègies

MÒDUL 1: Anàlisi de la tasca d’entrenament
MÒDUL 2: Anàlisi de la sessió d’entrenament
MÒDUL 3: Anàlisi del microcicle d’entrenament
MÒDUL 4: Anàlisi del mesocicle i de fases temporals àmplies d’entrenament

Aprende a

 • Millorar l'anàlisi crítica en realitzar un programa d'entrenament en els diferents rols professionals relacionats amb les ciències de l'esport i la salut.
 • Millorar el rendiment esportiu i la prevenció de lesions a partir d'un coneixement profund sobre la metodologia a aplicar en els programes d'entrenament de la força i la potència muscular.
 • Aplicar la metodologia adequada en el disseny del procés de readaptació post lesió en aquelles afeccions on el desenvolupament de la força tingui un marcat protagonisme.
 • Conèixer, de manera transversal, les metodologies emergents en l'entrenament de la força per a poder aprofundir des d'una base contrastada des de la ciència.
 • Conèixer les característiques fonamentals tant d'estratègies de prevenció i rehabilitació de lesions, com dels diferents mecanismes lesius en esports d'equip.
 • Manejar les patologies i lesions diferenciades per esport.
 • Utilitzar les eines adequades per al desenvolupament d'un lideratge eficaç en la gestió de grups i persones.
 • Optimitzar la recuperació intensa i l'adaptació a l'entrenament amb la nutrició.
 • Analitzar les dades del monitoratge de la càrrega de treball per a orientar el procés d'entrenament cap a la prevenció de lesions i el consegüent augment del rendiment esportiu.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

 • Garanteix la transparència del procés de certificació.
 • Valida la identitat del titular del certificat.
 • Acredita ladquisició de competències i habilitats específiques.

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.
Acompanyament, seguiment i suport virtual d'un expert en la matèria
ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT
FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN
CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.
Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Educació

Programes

10 pagaments mensuals de 99 €

€ 990