BIHUB PATH

Diplomat en Gestió de la Cárrega de Treball

€ 990

10 pagaments mensuals de 99 €

Més informació
inicia
10/12/2023
Durada
9 mesos
Nivell
Avançat
Dedicació
6/8 hores setmanals
MODALITAT
Online
Impartit en
Spanish

DOCENTS EXPERTS

Profesor
David Casamichana Gómez
Doctor en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Preparador físic en futbol. Professor universitari i investigador.
Profesor
Profesor
Paco Seirul·lo Vargas
Ex - Director de l'àrea de metodologia del FC Barcelona.
Profesor
Profesor
Daniel Romero Rodriguez
Ex - Preparador Físic de Força del Juvenil A del FC Barcelona. Director del Departament de Fisioteràpia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC.
Profesor
Profesor
Francesc Cos
Antic Cap d'Entrenament de la Força per al primer equip de futbol del FC Barcelona (2004-2016). Exdirector de l'Àrea de Rendiment Esportiu del Barça Innovation Hub (2016-2018). Actualment Preparador Físic del Manchester City.
Profesor
Profesor
Asker Jeukendrup
Científic en nutrició esportiva. Professor de metabolisme de l'exercici. Consultor de rendiment en esport d'elit. Emprenedor. Triatleta Ironman.
Profesor

CERTIFICAT

Barça Innovation Hub - Universitas

IMPORTANT:

Si sou o heu participat en un programa en línia del Barça Innovation Hub Universitas i esteu interessat en inscriure-us a aquest Diploma Professional, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de CHAT per orientar-vos en el procés de compra.

Cursos que comprenen

MÒDUL 1: Introducció al monitoratge de la càrrega d'entrenament
MÒDUL 2: El cicle de planificar-intervenir-avaluar en el procés d'entrenament
MÒDUL 3: Eines de monitoratge de càrrega interna i les seves variables
MÒDUL 4: Eines de monitoratge de càrrega externa i les seves variables

MÒDUL 1: Relació entre variables de càrrega interna entre si i amb variables de càrrega externa
MÒDUL 2: Relació entre variables de càrrega externa
MÒDUL 3: Integració de mesures. Índex d'eficiència
MÒDUL 4: Elecció de variables

MÒDUL 1: Anàlisi de la tasca d'entrenament
MÒDUL 2: Anàlisi de la sessió d'entrenament
MÒDUL 3: Anàlisi del microcicle d'entrenament
MÒDUL 4: Anàlisi del mesocicle i de fases temporals més àmplies d'entrenament

MÒDUL 1: Canvis setmanals
MÒDUL 2: Ràtio de càrrega aguda crònica: concepte i procediment de càlcul
MÒDUL 3: Ràtio de càrrega aguda crònica: aplicacions i limitacions
MÒDUL 4: Moderadors i mediadors de la càrrega d'entrenament

MÒDUL 1: PERIODITZACIÓ, PLANIFICACIÓ I METODOLOGIES. TEORIES I NOUS PARADIGMES
MÒDUL 2: TEMPORADA ESPORTIVA
MÒDUL 3: CARACTERITZACIÓ DELS ESPORTS D'EQUIP FENT FOCUS EN EL FUTBOL. ANÀLISI DE DEMANDES FÍSIQUES
MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

MÒDUL 1: Contextualització: com adaptem l'entrenament de força als esports d'equip?
Unitat 1: La qualitat de força i la seva relació amb els requeriments coordinatius i cognitius dels esports d'equip.
Unitat 2: La progressió en la dificultat del treball de força en relació amb l'especificitat de l'esport.

MÒDUL 2: Metodologia del treball de força en l'esport de situació.
Unitat 1: L'entrenament de força i la necessitat de treballar amb sobrecàrrega.
Unitat 2: Integració del treball de força amb la resta de capacitats.

MÒDUL 3: Integració del treball de força en la planificació i programació dels esports de situació.
Unitat 1: La força en l'entrenament integrat d'una programació de tipus lliga regular de llarga durada. Exemplificació basada en el futbol.
Unitat 2: La força en l'entrenament integrat d'una programació de tipus blocs de preparació – competició. Exemplificació basada en el tennis.

MÒDUL 4: La força en el disseny de tasques específiques de l'esport. Exemplificació en futbol.
Unitat 1: Els small-sided games (SSG): característiques per al seu disseny i relació amb el desenvolupament de les habilitats esportives.
Unitat 2: Els SSG: relació amb el treball de força.

MÒDUL 1: Estudi de la lesió en l'esport: els mecanismes lesius i els factors de risc de lesió associats.
Unitat 1: Biomecànica lesiva i implicació de la força en la recuperació de les habilitats esportives.
Unitat 2: Factors de risc associats a la falta de força.

MÒDUL 2: Les lesions esportives i la seva relació amb la qualitat de força.
Unitat 1: Les lesions de les estructures muscular i tendinosa.
Unitat 2: Les lesions articulars.

MÒDUL 3: Manifestacions de la força i la potència muscular en el procés de readaptació post lesió.
Unitat 1: La força i les seves diferents manifestacions segons càrrega externa i velocitat d'execució.
Unitat 2: Programació del treball de força en les lesions esportives.

MÒDUL 4: Nous paradigmes en l'entrenament de la força: musculació mitjançant oclusió vascular.
Unitat 1: Bases de la musculació tradicional versus musculació per mitjà de l'oclusió vascular o Blood Flow Restriction (BFR).
Unitat 2: Programació de l'entrenament mitjançant oclusió vascular: variables clau per a l'òptima prescripció.

MÒDUL 1: La teoria
Unitat 1: Què és la nutrició periodizada?
Unitat 2: Les eines d'un nutricionista esportiu

MÒDUL 2: Entrenar els intestins
Unitat 1: Els intestins es poden entrenar
Unitat 2: La teoria en la pràctica

MÒDUL 3: Entrenament baix
Unitat 1: La teoria
Unitat 2: Dieta baixa en carbohidrats versus entrenament amb baixa disponibilitat de carbohidrats

MÒDUL 4: De la teoria a la pràctica
Unitat 1: Com implementar la nutrició periodizada
Unitat 2: Desafiaments i solucions

MÒDUL 1: CONCEPTES BÀSICS EN EPIDEMIOLOGIA I PREVENCIÓ DE LESIONS
MÒDUL 2: PREVENCIÓ DE LESIONS MUSCULARS
MÒDUL 3: PREVENCIÓ DE LESIONS ARTICULARS
MÒDUL 4: MÒDUL INTEGRADOR

Aprèn a

Manejar les diferents eines i variables del monitoratge de l'entrenament.

Seleccionar les variables adequades en funció dels diferents objectius que es tinguin dins del control de càrrega d'entrenament i competència

Utilitzar les dades llançades pel control de la càrrega per avaluar i gestionar el procés.

Detectar i utilitzar de manera adequada els indicadors més rellevants de la càrrega d'entrenament.

Analitzar les dades del monitoratge de la càrrega de treball per a orientar el procés d'entrenament cap a la prevenció de lesions i el consegüent augment del rendiment esportiu.

Millorar el rendiment esportiu i la prevenció de lesions a partir d'un coneixement profund sobre la metodologia a aplicar en els programes d'entrenament de la força i la potència muscular.

Aplicar la metodologia adequada en el disseny del procés de readaptació post lesió en aquelles afeccions on el desenvolupament de la força tingui un marcat protagonisme.

Comprendre la base teòrica per a la periodització de la nutrició.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

  • Garanteix la transparència del procés de certificació
  • Valida la identitat del titular del certificat
  • Certifica l'adquisició de competències i habilitats específiques

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

Actividades y consignas con feedback personalizado

ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge