BIHUB PATH

Sostenibilitat financera en l’esport

€ 625

7 pagaments mensuals de 89.29 €

Més informació
inicia
10/10/2023
Durada
4 meses
Nivell
Introductori
Dedicació
6/8 hores setmanals
MODALITAT
Online
Impartit en
English

DOCENTS EXPERTS

Profesor
Dr Argyro Elisavet Manoli
Experta i acadèmica reconeguda a nivell mundial en l'àmbit del màrqueting esportiu i comercial. Amb anys d'experiència en clubs de futbol professionals, organismes directius d'esport, i en esdeveniments esportius internacionals. Ha dut a terme recerques profundes en l'àrea, publicat diversos llibres, informes de polítiques i estudis en revistes de gran importància, ha ensenyat els seus informes en Universitats i fa conferencies a tot el món.
Profesor

CERTIFICAT

Barça Innovation Hub - Universitas

El ràpid desenvolupament de la indústria de l’esport a nivell internacional comporta un creixement en les necessitats financeres de les organitzacions involucrades. Cada vegada es necessiten més fons en la indústria esportiva internacional, amb una periodicitat sovint irregular que depèn, entre altres factors, dels esdeveniments esportius nacionals i internacionals, de les necessitats d’infraestructures i de les normatives sobre fitxatges de cada context esportiu. En resposta a aquesta necessitat i d’acord amb el ràpid i continu desenvolupament de la indústria de l’esport en general, s’observa la cerca i adopció de noves i millors estratègies de monetització, la qual cosa porta a l’evolució i multiplicació de les fonts d’ingressos en l’àmbit esportiu. Aquest notable augment tant de les necessitats financeres com dels fons reals de les organitzacions esportives recaptats en resposta a aquestes necessitats convida, per tant, a una anàlisi exhaustiva de la seva gestió adequada i sostenible.

En aquest certificat, oferim una anàlisi detallada de les formes en què es materialitza la sostenibilitat financera en l’esport, a través de l’estudi de les estratègies financeres adoptades per les organitzacions esportives, les normatives i polítiques relatives a la sostenibilitat financera aplicades pels organismes rectors de l’esport, i les crítiques i dilemes existents entorn de la gestió financera sostenible en l’esport.
Els professionals que treballin o aspirin a treballar en clubs esportius, ens rectors de l’esport i agències comercials que realitzin aquest certificat aprendran com aconseguir la sostenibilitat financera en l’esport, alhora que analitzaran les estratègies financeres disponibles, les normatives i polítiques vigents i els dilemes que es plantegen a l’hora de prendre decisions financeres en l’esport.

Cursos que comprenen

Mòdul 1: Vies de finançament en l'esport
Mòdul 2: El sistema modern de finançament centralitzat i suport governamental a l'esport
Mòdul 3: Mala gestió financera: el deute en l'esport
Mòdul 4: Mecanismes de solidaritat i implementació de polítiques

Mòdul 1: Estratègies i valors de la sostenibilitat financera
Mòdul 2: Desafiaments de la sostenibilitat financera en l'esport
Mòdul 3: Disseny de pressupost i presa de decisions en l'esport
Mòdul 4: Avaluació de la inversió en l'esport

Mòdul 1: Innovació en finançament comunitari i d'aficionats en l'esport
Mòdul 2: Economies d'escala: propietat col·lectiva en l'esport
Mòdul 3: Préstecs, bons i accions en l'esport
Mòdul 4: Estratègies de monetització innovadores en l'esport

Mòdul 1: L'esport com un bé social: esport sostenible per al desenvolupament
Mòdul 2: Dilemes ètics en el finançament de l'esport
Mòdul 3: Poder tou i sostenibilitat financera
Mòdul 4: Rentat d'imatge i blanqueig esportiu

Aprèn a

Comprendre el panorama financer en l'esport.

Avaluar, de manera crítica, les oportunitats i els desafiaments de la sostenibilitat financera en l'esport.

Identificar formes innovadores d'aconseguir la sostenibilitat financera en l'esport.

Habilitats de pensament estratègic i crític en l'anàlisi dels debats sobre la sostenibilitat financera.

Certifica les teves habilitats

Gràcies a la integració amb tecnologies de supervisió remota, el Certificat d'Aprovació Verificat:

  • Garanteix la transparència del procés de certificació
  • Valida la identitat del titular del certificat
  • Certifica l'adquisició de competències i habilitats específiques

Què inclou?

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACCÉS AL MATERIAL D'ESTUDI LES 24 HORES, ON VULGUIS I DES DE QUALSEVOL DISPOSITIU.

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

ACOMPANYAMENT, SEGUIMENT I SUPORT VIRTUAL D’UN EXPERT EN LA MATÈRIA

Actividades y consignas con feedback personalizado

ACTIVITATS I CONSIGNES AMB FEEDBACK PERSONALITZAT

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

FÒRUMS DE DEBAT I INTERACCIÓ AMB COMPANYS DE TOT EL MÓN

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

CERTIFICAT EMÈS PER BARÇA INNOVATION HUB I AVALAT PER LA INSTITUCIÓ CORRESPONENT.

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge

Autoavaluacions per mesurar el progrés de l'aprenentatge