INNOVACIÓ SOCIAL

L’esport com a instrument d’inclusió social

Principals
Reptes

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A TRAVÉS DE L’ESPORT

Desenvolupament d’eines que promoguin l’ús de l’esport com a instrument de resolució de conflictes entre diferents comunitats.

MÉS VISIBILITAT DE CONFLICTES DE LA INFÀNCIA

Noves solucions que permetin una millor visibilitat dels diferents conflictes relacionats amb la infància.

SOLUCIONS PER ATACAR L’ASSETJAMENT ESCOLAR

Promoció de noves solucions que ajudin a atacar la problemàtica de l’assetjament escolar.

INNOVACIÓ SOCIAL

TREBALLEM DES DE LA INNOVACIÓ SOCIAL PER CREAR PRODUCTES I SERVEIS QUE ABORDIN PROBLEMES SOCIALS RELACIONATS AMB LA INFÀNCIA.

L’esport com a instrument per al desenvolupament de diferents comunitats en risc d’exclusió social. Aquesta és la missió de la nostra àrea, que centra l’àmbit d'actuació en la infància. Per això, treballem amb Barça Fundació per desenvolupar nous productes i serveis que aprofitin la transversalitat de l’esport per fer front a problemàtiques socials relacionades amb la infància.